Money.plTechnologie dla biznesuEnergia i ekologiaBaza firm ekologicznychPelagius Consulting - Krzysztof Czechowski
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Pelagius Consulting - Krzysztof Czechowski

Informacje o firmie
Pelagius Consulting - Krzysztof Czechowski

Dane Teleadresowe:

Al. Kościuszki 123 lok. 500B, 90 - 441 Łódź
Tel. 533 155 775 Krzysztof Czechowski
E-mail: pelagius.consulting@gmail.com
Strona www: www.pelagius.pl

Opis firmy

Pelagius Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, outsourcingu, szkoleń i nadzoru z zakresu ochrony środowiska na terenie całej Polski.

OFERTA OBEJMUJE:

1. Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
    - Karty informacyjne o przedsięwzięciach,
    - Raporty o oddziaływaniu na środowisko (tzw. raporty środowiskowe);

2. Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych i sektorowych (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza - operaty ochrony powietrza);

3. Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami (transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów),

4. Naliczanie opłat i wykonywania sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska (do Urzędów Marszałkowskich);

5. Wykonywanie sprawozdań o odpadach, prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami;

6. Raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza ? przekazywane do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadzącego Krajową Bazę o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji);

7. Audyty ekologiczne;

8. Ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze (ornitologiczne, dendrologiczne i inne);

9. Outsourcing - stała obsługa firm w zakresie ochrony środowiska;

10. Szkolenia;

11. Projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne (m.in. na potrzeby pomp ciepła);

12. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie ochrony środowiska.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY i  DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY www.pelagius.pl

Z poważaniem

Zespół Pelagius Consulting

 


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-19 165.25 +0,07
BASE_Q-4-17 156.75 -0,16
BASE_Y-20 174.50 -0,85
BASE_Y-18 164.52 -0,02