Money.plTechnologie dla biznesuEnergia i ekologiaBaza firm ekologicznychSEKA S.A.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

SEKA S.A.

Informacje o firmie
SEKA S.A.

Dane Teleadresowe:

SEKA S.A. ul. Paca 37 04-386 Warszawa, 04-386 Warszawa
Tel. 22 517 88 88
E-mail: seka@seka.pl
Strona www: http://seka.pl/

Opis firmy
Firma SEKA S.A. w ramach świadczonych usług z zakresu ochrony środowiska oferuje: * Opracowanie dokumentacji na podstawie których wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska: - raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, - operatów wodnoprawnych, - wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, - wniosków o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, - wniosków u wydanie pozwolenia zintegrowanego, - ekspertyz akustycznych. * Pomiary i badania środowiskowe. * Wdrażanie i nadzorowanie systemu zarządzania środowiskiem opartego na normie PN-EN ISO 14001:2005. * Prowadzenie szkoleń obejmujących tematykę ochrony środowiska. * Outsourcing środowiskowy. W ramach obsługi oferujemy: - przeprowadzanie audytów środowiskowych, - przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań i formularzy, - naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, - służenie Klientowi wiedzą, doświadczeniem, poradą prawną i organizacyjną, w celu zapewnienia zgodności postępowań z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, - identyfikacja aspektów środowiskowych, - reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z ochroną środowiska, - pomoc w organizacji gospodarki odpadami, - uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych pozwoleń.
 


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-19 165.25 +0,07
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_Q-4-17 156.75 -0,16
BASE_W-24-17 158.50 +0,32