Money.plTechnologie dla biznesuEnergia i ekologiaBaza firm ekologicznychSzkoła Podstawowa w Albigowej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Szkoła Podstawowa w Albigowej

Informacje o firmie
Szkoła Podstawowa w Albigowej

Dane Teleadresowe:

, 37-122 Albigowa
Tel. (017) 2267191
E-mail: zsalbigowa@op.pl
Strona www: http://zsalbigowa.republika.pl/

Opis firmy

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w ALBIGOWEJ

Nasza szkoła kształtuje młode umysły w duchu etyki chrześcijańskiej i tolerancji oraz dbałości o środowisko naturalne. Widzi potrzeby swoich wychowanków. Uczy dostrzegać piękno otaczającego świata

i odpowiedzialności za swoje czyny. Wychowuje do życia w zgodzie z samym sobą i innymi ludźmi.


WIZJA

Dążymy, aby nasza szkoła

    * była bezpieczna i przyjazna uczniom

    * wszechstronnie rozwijała osobowość wychowanka

   * była otwarta na potrzeby i propozycje współpracy ze środowiskiem

   * kształtowała pozytywne postawy moralne i wspierała rodziców w kształtowaniu pożądanych postaw

   * pobudzała i kreowała postawy twórcze

   * nposiadała nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową

   * odpowiadała na aktualne potrzeby współczesnego świata


Albigowa

Albigowa leży 6 km na południe od Łańcuta, nad rzeką Sawą na Pogórzu Rzeszowskim. Nazwa wsi pochodzi od imienia Helwiga, pierwszego wójta osady kolonistów niemieckich założonej w II połowie XIV wieku i wchodzącej w skład włości łańcuckiej. Pierwszym jej właścicielem był prawdopodobnie Otton z Pilczy herbu Topór. Następnie władały wsią bogate rodziny szlacheckie: Pileccy, Tarłowie, Korniaktowie, Skarbkowie i Potoccy.

Duży wpływ na rozwój Albigowej miała działalność ks. Antoniego Tyczyńskiego, który pełnił tu posługę kapłańska w latach 1886 ? 1912. W tym okresie powstało wiele budynków użyteczności publicznej: kościół, szkoła podstawowa, Szkoła Gospodyń Wiejskich, młyn, cegielnia i szkoła na Honiach, szkoła koszykarska. Dzięki działalności oświatowej i inspiracji proboszcza Albigowa przeobraziła się we wzorową wieś w Małopolsce.

Od 1966 roku do 1997 prowadził tu działalność Sadowniczy Zakład Doświadczalny, który szerzył wśród mieszkańców naszej wsi i okolic wiedzę z dziedziny szkółkarstwa i propagował nowe odmiany drzew i krzewów owocowych.

Wieś jest rozwinięta gospodarczo i aktywna kulturalnie. Do zabytków kultury materialnej z XIX i początków XX wieku możemy zaliczyć:

    Neoromański kościół wybudowany w latach 1895 ? 1897. W jego wnętrzu znajdują się późnobarokowe ołtarze boczne i ambona z ornamentyką rokokową (1742 i 1780) oraz chrzcielnica z II połowy XVII wieku przeniesione ze skasowanego w 1820 roku z kościoła dominikańskiego w Łańcucie.

    Plebania

    Dawny budynek szkoły podstawowej (obecnie Gimnazjum)

    Budynek dawnej Szkoły Gospodyń Wiejskich przekazany Politechnice Rzeszowskiej

    Kapliczki przydrożne

We wsi funkcjonują: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, biblioteka, dom kultury, apteka, ośrodek zdrowia, poczta, Sadowniczo ? Szkółkarski Zakład Doświadczalny, zakłady rzemieślnicze i usługowe.

 


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-18 164.52 -0,02
BASE_W-23-17 165.93 +0,56
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_M-12-17 153.50 +0,82