EcoGenerator: najnowocześniejsza spalarnia w Europie powstanie w Szczecinie

EcoGenerator: najnowocześniejsza spalarnia w Europie powstanie w Szczecinie


Już w 2015 roku Polska będzie posiadała najnowocześniejszą spalarnię w Europie. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, zwany EcoGeneratorem powstanie na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i będzie przetwarzała w energię 150 tys. ton śmieci rocznie.

Budowa EcoGeneratora pozwoli zorganizować gospodarkę odpadami w Szczecinie, ale również obejmie swoim zasięgiem gminy powiatu polickiego, stargardzko-wałeckiego i południowo-zachodniego. Do EcoGeneratora będą trafiały odpady zmieszane, które nie nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie ich spalenie, co też pozwoli uzyskać energię.

Szczecin a Europa

W Europie istnieje ok. 400 podobnych elektrociepłowni, które są zasilane śmieciami. Spalarnia, która powstanie w Szczecinie zapewni źródło czystej energii, ponieważ zakłada się, że EcoGenerator będzie miał aż 16 proc. udziału w produkcji ciepła. Ponadto EcoGenerator będzie produkował ok. 50 tys. MWh ekologicznej energii elektrycznej. Szczytowa moc wytwarzanej przez spalarnię energii elektrycznej będzie mogła pokryć ok. 5% zapotrzebowania miasta. Dla aglomeracji liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś II "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi".

Fundusz na śmieci

Powstały EcoGenerator, korzysta właśnie z tego programu. Przygotowany przez Rząd program budowy spalarń zakładał wsparcie finansowe dla 12 instalacji w największych miastach Polski do roku 2015. Jednakże, zrealizowanie takich inwestycji okazało się zbyt trudne. W związku z tym, realne szanse na wykorzystanie unijnej dotacji mają tylko Białystok, Konin, Poznań, Kraków, Bydgoszczy oraz Szczecin. Miasta te pozyskały na ten cel 1,5 mld zł z UE. Po 2015 roku będą one mogły obsłużyć przeszło 3 mln osób i przetworzyć rocznie ponad milion ton odpadów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dotacja z funduszy europejskich wyniosła 55 mln zł, zaś 280,7 mln pochodzi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 60 mln zł to środki własne ZUO. Spalarnia ma być uruchomiona do końca 2015 roku.

źródło i foto: ecogenerator.eu

e.leszko@energia-pl.pl

energia, inwestycje, energetyka, gospodarka, unia europejska, dofinansowanie, ekologia, finansowanie, ochrona środowiska, budowa, innowacje, śmieci, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, ecogenerator, energia oze, budowa spalarni śmieci
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Max Segreg
83.10.117.* 2014-02-07 11:33
Najnowocześniejszy system odzysku surowców z odpadów jest na wyciągnięcie ręki - wkleić do google.pl hasło "Nakło wzór do naśladowania" i czytać..