Internet dla Polski Wschodniej


Umowy z wykonawcami podpisane, nadchodzi Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Realizowane przedsięwzięcie otrzymało unijne wsparcie w kwocie ponad 1 mld zł.

To wielki krok w dostępnie do Internetu wśród mieszkańców, firm i instytucji Polski Wschodniej. Sieć szerokopasmowa nadchodzi, realizację tej przyszłościowej inwestycji wsparły unijne środki z Programu Rozwoju Polski Wschodniej w kwocie ponad 1 mld zł. Przedsięwzięcia może zostać zrealizowane dzięki notyfikacji Komisji Europejskiej w listopadzie 2011 roku - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako pierwsze w Polsce zakończyło skomplikowany etap notyfikacji i uzyskało zgodę Komisji na pomoc publiczną w tego typu inwestycjach. Tym samym potwierdzono, że projekt budowy sieci w Polsce Wschodniej nie narusza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym - mówiła Iwona Wendel w dniu podpisania umowy na budowę sieci.

Decyzja KE umożliwiła uruchomienie inwestycyjnej machiny czyli ogłoszenia przetargów na prace inwestycyjne i zarządzanie infrastrukturą, a także wystąpienie do Brukseli o potwierdzenie uzyskania środków - Dzięki realizacji największego w Polsce przedsięwzięcia teleinformatycznego, powstanie nowoczesna infrastruktura ICT, obejmująca ponad 10 tys. km światłowodów i ponad tysiąc węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych - mówiła Iwona Wendel. W ramach przedsięwzięcia kilka tysięcy osób znajdujących się w grupie zagrożonej cyfrowym wykluczeniem będzie mogła wziąć udział w szkoleniu. Nowoczesna infrastruktura światłowodowa pozwoli na szybki rozwój usług telekomunikacyjnych. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ok. 1,4 mld zł.

Projekty w województwach Polski Wschodniej realizowane są w dwóch modelach "zaprojektuj i wybuduj", w którym projektant jest wykonawcą i DBO czyli firma buduje sieć, którą w przyszłości będzie obługiwać - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to projekt pionierski, na niespotykaną dotąd w Europie skalę. Choć skomplikowany, jest przykładem i wzorem dla innych regionów, które chcą zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do szybkiego Internetu - mówiła wiceminister.

Źródło i Foto: MRR

Magdalena Pachura

internet, ue, fundusze, Komisja Europejska, finansowanie, bruksela, mrr, usługi telekomunikacyjne, polska wschodnia, sieć szerokopasmowa, ict, aktualności, energia-pl.pl, cyfrowe wykluczenie, dbo, infrastruktura światłowodowa, notyfikacja, program rozwoju polski wschodniej
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie