Kluczowe projekty dla integracji energetycznej

Kluczowe projekty dla integracji energetycznej

18 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI - Project of Common Interest). Wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej po raz kolejny znalazły się strategiczne inwestycje GAZ-SYSTEM S.A.

Gaz-System

Publikacja listy PCI stanowi jeden z kluczowych etapów w ramach implementacji Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych. Celem listy jest wsparcie projektów infrastrukturalnych, które mają największe znaczenie z punktu widzenia integracji rynkowej i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Lista PCI jest aktualizowana co dwa lata. Jej pierwsza wersja została opublikowana 15 października 2013 roku. Zarówno na pierwszej, jak i na drugiej liście PCI uwzględniono strategiczne projekty GAZ-SYSTEM S.A. Projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A. zostały poddane analizie i ocenie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych:

Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas):
⢠połączenie międzysystemowe Polska - Czechy;
⢠zachodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce;
⢠połączenie międzysystemowe Polska - Słowacja;
⢠wschodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce.

Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP):
⢠połączenie międzysystemowe Polska - Litwa;
⢠gazociąg Baltc Pipe;
⢠rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu.

Druga lista projektów PCI została opublikowana przez Komisję Europejską w tym samym dniu, co raport o stanie prac na rzecz utworzenia Unii Energetycznej. Uzyskanie statusu projektów o statusie PCI stanowi zatem potwierdzenie kluczowego znaczenia projektów inwestycyjnych planowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. dla realizacji koncepcji Unii Energetycznej w regionie Europy Środkowej. Budowa zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w regionie środkowoeuropejskim, charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, przyczyni się do promocji wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa oraz do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Projekty posiadające status PCI są przygotowywane i realizowane w ramach reżimu przewidującego zastosowanie specjalnych procedur administracyjnych, a także określonych rozwiązań regulacyjnych. W uzasadnionych przypadkach projekty o znaczeniu wspólnotowym będą mogły uzyskać unijne wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). CEF, w nowej perspektywie budżetowej UE przypadającej na lata 2014-2020, jest narzędziem Komisji Europejskiej służącym dofinansowaniu projektów realizujących nadrzędne cele polityki energetycznej UE.

gaz, inwestycje, energetyka, ue, fundusze, gospodarka, unia europejska, paliwa, przemysł, wydobycie, gazociąg, dofinansowanie, finansowanie, budowa, innowacje, informacje, gaz ziemny, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie