Obrady Zespołu ds. Realizacji Strategii Europa 2020

Obrady Zespołu ds. Realizacji Strategii Europa 2020

Polityka klimatyczno-energetyczna do 2030 r. to główny temat obrad Zespołu ds. Realizacji Strategii Europa 2020, które odbyły się 7 listopada 2014 r. W spotkaniu wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec.

MG

Wicepremier Piechociński przypomniał, że 23-24 października 2014 r. odbył się szczyt Rady Europejskiej ws. ram polityki klimatyczno-energetycznej. - W ocenie Rady Europejskiej kraje UE poczyniły znaczne postępy w realizacji unijnych celów co do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych - powiedział.

Dodał także, że akceptując kompromis, Polska nie wzięła na siebie dodatkowych obciążeń związanych z realizacją unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. - Przy podejmowaniu decyzji odnośnie redukcji emisji, należy uwzględnić sytuacji rynkową państw -powiedział - Kładziemy także nacisk na zachowanie spójności pomiędzy polityką energetyczną i klimatyczną oraz priorytetami gospodarki. Redukcja emisji nie może bowiem odbywać się kosztem konkurencyjności przemysłu - zaznaczył.

Wiceminister Henclewska poinformowała ponadto, że 31 października 2014 r. zakończyły się prowadzone przez KE konsultacje społeczne w sprawie strategii "Europa 2020". - Polska przekazała do Komisji stanowisko w ramach konsultacji. Zostanie ono opublikowane na stronach KE oraz Ministerstwa Gospodarki - dodała. Zespół przyjął także informację z wykonania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" w Polsce (w okresie styczeń - sierpień 2014 r.).

energia, inwestycje, energetyka, ue, gospodarka, unia europejska, ministerstwo gospodarki, paliwa, przemysł, węgiel, wydobycie, transport, ekologia, Komisja Europejska, finansowanie, ochrona środowiska, energia elektryczna, innowacje, informacje, energia słoneczna, energia wiatrowa, aktualności, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, oze, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, historia gospodarki, energiamax.pl, polityka klimatyczno-energetyczna
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie