Polski odcinek mostu energetycznego zakończony

Polski odcinek mostu energetycznego zakończony

PSE 4 listopada 2015 r. dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400 kV Ełk Bis - granica RP, która jest ostatnim elementem po stronie polskiej projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2007-2013.

W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej oba kraje, ale zostało zrealizowanych łącznie 11 zadań inwestycyjnych, które obejmują budowę 4 linii elektroenergetyczne 400 kV oraz budowę 5 nowych i rozbudowę 2 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Należą do nich:

 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew
 • Budowa linii 400 kV Narew - Ostrołęka
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce
 • Budowa linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów
 • Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów
 • Rozbudowa stacji 220/110 Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV
 • Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis - Łomża
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis - granica RP.

Wszystkie zadania zostały zakończone zgodnie z planem. Łączna wielkość nakładów poniesionych na ich realizację to ok. 1,8 mld zł. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 868 mln zł. Ostatnim zrealizowanym elementem, kluczowym dla całego projektu połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa, jest transgraniczna linia 400 kV z Ełku do granicy RP, która zostanie połączona z budowaną przez litewskiego operatora LITGRID linią wychodzącą ze stacji Alytus w kierunku granicy z Polską. W listopadzie 2015 r. planowane jest zakończenie po stronie litewskiej prac, które umożliwią podanie napięcia na nowe europejskie połączenie elektroenergetyczne. Litewski operator zakłada, że w grudniu br. zakończone zostaną testy zbudowanej na stacji Alytus wstawki konwektorowej prądu stałego HVDC "back-to-back", która umożliwi połączenie pracujących w różnych systemach sieci energetycznych Litwy i Polski.

energia, inwestycje, energetyka, ue, fundusze, gospodarka, unia europejska, przemysł, dofinansowanie, finansowanie, budowa, energia elektryczna, informacje, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energia konwencjonalna, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie