Projekt odwróconego kredytu


Ostatnie doniesienia związane z ZUS i OFE nie napawają optymizmem co do przyszłych rent i emerytur. Więc co robić? Oddać mieszkanie w zamian za rentę dożywotnią, by mieć lepszą i godniejszą starość. Może to i pomysł, ale czy to dobre i bezpieczne?

Dziś rząd ma się zająć regulacjami, dotyczącymi zasad przenoszenia prawa własności mieszkania lub domu, w ramach odwróconego kredytu oraz renty dożywotniej. Jest to nagląca sprawa gdyż zainteresowanie takimi produktami będzie rosło. -Nowe regulacje, do których przygotowano założenia, będą obejmowały dwa produkty: o charakterze kredytowym, czyli kredyt odwrócony, oraz o charakterze sprzedażowym, czyli rentę dożywotnią - powiedziała adwokat z CMS Cameron McKenna Małgorzata Chruściak.

Regulacje dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego, według resortu finansów, mają wyglądać w następujący sposób: bank będzie wypłacał uprawnionemu jednorazowo albo co miesiąc świadczenie pieniężne, które będzie zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu, lub prawie do nieruchomości. Bank natomiast stanie się właścicielem nieruchomości po śmierci klienta. - Po śmierci klienta banku, spadkobiercy będą mogli podjąć decyzję, czy będą chcieli spłacić kredyt i pozostawić nieruchomość w swoich rękach, czy też nieruchomość zostanie przejęta przez bank i z tej nieruchomości zostanie spłacony kredyt - tłumaczy Małgorzata Chruściak.

Natomiast w przypadku renty dożywotniej bank stanie się właścicielem nieruchomości już w momencie podpisania umowy, w zamian będzie wypłacała klientowi świadczenie. - W przypadku renty dożywotniej nieruchomość już przy podpisaniu umowy zostaje przeniesiona na oferującego usługę, czyli świadczeniodawcę. Spadkobiercy nie będą już mieli żadnych praw ani roszczeń wobec funduszu, jeśli chodzi o tę nieruchomość - wyjaśnia pani mecenas.

Chociaż propozycje przygotowane przez resort finansów są dobre, to według ekspertki wymagają doprecyzowania. - W przypadku renty dożywotniej ta umowa zostaje zawarta w sposób bezwarunkowy. W pewnych okolicznościach - założenia dość szczegółowo to regulują - świadczeniobiorca ma prawo rozwiązać umowę i w takiej sytuacji własność nieruchomości nie zostaje zwrotnie przeniesiona na świadczeniobiorcę, tylko całość świadczenia zostaje wyliczona w oparciu o pewien wzór określony w założeniach do ustawy i całe to świadczenie staje się wymagalne - dodaje mecenas Chruściak.

Pewne wątpliwości budzi też kwota ewentualnego świadczenia. Ciężko jest przewidzieć jak długo potrwa wypłacanie świadczenia, gdyż nikt nie może przewidzieć długości ludzkiego życia. W związku z tym regulacje dotyczące kwoty świadczenia, będą najtrudniejszą kwestią. - Raczej nie należy spodziewać się, że ta kwota będzie równa wartości nieruchomości. Wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o produkt kredytowy, tam raczej przewiduje się, że to będzie około 50 proc. wartości nieruchomości. Przy produkcie sprzedażowym to będzie zależeć od długości życia osoby, która z tej usługi skorzysta, na ile ona będzie mogła wykorzystać tę wartość nieruchomości - podsumowuje Małgorzata Chruściak.

Źródło: Newseria

Joanna Lipińska - Kaźmierska

inwestycje, ofe, ue, bank, finanse, zus, rząd, kredyt hipoteczny, gospodarka, unia europejska, mieszkanie, dom, emerytura, renta, przemysł, nieruchomość, finansowanie, informacje, spadkobiercy, instytucje finansowe, aktualności, kredyt odwrócony, wartość nieruchomości, renta dożywotnia, energia-pl.pl, miniaterstwo finansów, świadczenie pieniężne
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie
MACOMPO
95.160.18.* 2014-03-11 19:50
ZŁODZIEJSTWO , ZNIEWOLILI MŁODYCH,TERAZ OKRADĄ ICH DZIADKÓW.