Zysk z energii słonecznej

Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii, a program Prosument trwa - to najmocniejsze argumenty, jakie przekonują do decyzji o zainstalowania mikroelektrowni fotowoltaicznej. Czy to się opłaca?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się największym zainteresowaniem wśród osób, które sukcesywnie dołączają do grona prosumentów. Ze statystyk prowadzonych przez URE wynika, że dwa lata temu prosumentów korzystających głównie z fotowoltaiki w Polsce mieliśmy zaledwie 41, w połowie 2014 roku było ich już 283, a najnowsze dane mówią o 576. Można przypuszczać, że zmiany legislacyjne przyspieszą proces "uwalniania energii" w przydomowych elektrowniach OZE.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia trzecią formę dofinansowania połączonego z kredytem na preferencyjnych warunkach w programie Prosument. Za chwilę konsumenci energii będą mogli zostać prosumentami dzięki skorzystaniu z programu za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska. Jak wiadomo, wszelkie wsparcie finansowe wymaga solidnego przygotowania - Nie powinniśmy zrażać się ilością wymaganych dokumentów. Wykonawcy instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych udzielają niezbędnej pomocy przy dopełnianiu wszelkich formalności. Kluczowym elementem dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyłączenie do sieci jest szczegółowy opis parametrów technicznych instalacji z uwzględnieniem wytycznych dystrybutora energii- radzi Mateusz Stram, specjalista ds. sprzedaży w firmie ROTERO.

Na zainteresowanych programem Prosumentczeka 100% wsparcie finansowe na sześć rodzajów mikroinstalacji OZE. Wsparciem finansowym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych.

Firma ROTERO zapewnia stały i zrównoważony zysk dzięki kompletnemu wsparciu swoich Inwestorów na każdym etapie przygotowania inwestycji. Elektrownie fotowoltaiczne są kluczowym elementem gwarantującym efektywnie uniezależnienie się od rosnących cen energii oraz pozwala sprzedawać nadwyżki wytworzonej energii lokalnemu operatorowi po atrakcyjnych cenach.

Dodatkową zachętą są ostatnie zmiany legislacyjne i zakończenie prac nad ustawą o OZE. Wprowadza ona taryfy gwarantowane, co pozwoli na sprzedaż nadwyżek wytworzonej w domowej elektrowni fotowoltaicznej energii po z góry ustalonych stawkach: dla elektrowni słonecznych o mocy do 3kW - 0,75zł/kWh; dla elektrowni słonecznych powyżej 3kW do 10kW - 0,65zł/kWh.Ze stałych (gwarantowanych) taryf sprzedaży energii z elektrowni słonecznej, przeciętny użytkownik będzie mógł korzystać przez okres 15-stu lat. Taryfy dają szansę na oszczędności, ale też i na zysk, co pozwoli na szybszy zwrot kosztów inwestycji.

Wszelkie pytania oraz dodatkowe informacje na temat instalacji fotowoltaicznych nasi Czytelnicy mogą uzyskać poprzez kontakt z firmą:

Telefonicznie: (13) 440 30 22

Mailowo: biuro@rotero.pl

Za pośrednictwem stron internetowych:

http://www.rotero.com.pl/

http://sklep.rotero.com.pl/

Osobiście w siedzibie firmy:

ROTERO Oszczędna Energia

Wyspiańskiego 55, 38-500 Sanok

rotero

energia, energetyka, ekologia, energia elektryczna, energia odnawialna, energia słoneczna, energy, aktualności, polecamy, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, oze, energia i ekologia - energetyka, prosument, energia oze, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie