Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialnaFinansowanie

Finansowanie

Tauron wdraża program emisji obligacji

Tauron wdraża program emisji obligacji

TAURON pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld zł z gwarantowanym objęciem przez banki. Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji. Jego uczestnikami są PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank ...

Kluczowe projekty dla integracji energetycznej

Kluczowe projekty dla integracji energetycznej

18 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI - Project of Common Interest). Wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej po raz kolejny znalazły się strategiczne inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. Publikacja listy PCI stanowi jeden z kluczowych etapów w ramach implementacji ...

Tauron - inwestycji ciąg dalszy

Tauron - inwestycji ciąg dalszy

Ceny energii w Polsce w przyszłym roku nie powinny wzrosnąć - uważa prezes Tauronu Jerzy Kurella. Firma ma dobre wyniki. To pomoże jej sfinansować gigantyczne inwestycje zaplanowane w koncernie na najbliższe lata. Zarząd liczy też na rynek obligacji oraz realizowane programy oszczędnościowe. W 2016 roku Tauron będzie kontynuować prace związane ze sztandarową inwestycją spółki, jaką jest budowa bloku węglowego w elektrowni Jaworzno ...

Państwowa karta płatnicza - czyli pieniądze niczyje?

Państwowa karta płatnicza - czyli pieniądze niczyje?

Obywatelska kontrola wydatkowania pieniędzy publicznych - pod takim tytułem Warsaw Enterprise Institute, fundacja ZPP, rozpoczęła cykl publikacji poświęconych monitorowaniu wydatków publicznych przez przedstawicieli aparatu państwowego. Na start służbowe karty płatnicze - narzędzie pożądane i niefrasobliwie użytkowane przez polskich urzędników. Jak wynika z Raportu WEI, w 2014 roku w instytucjach, które odpowiedziały na wniosek o udzielenie ...

Pierwsze konkursy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pierwsze konkursy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. W ramach uruchomionych działań zostanie udostępnionych na projekty środowiskowe ponad 5 mld zł. Narodowy Fundusz pierwsze nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 rozpocznie 30 listopada. W ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (Działanie ...

Polski odcinek mostu energetycznego zakończony

Polski odcinek mostu energetycznego zakończony

PSE 4 listopada 2015 r. dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400 kV Ełk Bis - granica RP, która jest ostatnim elementem po stronie polskiej projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2007-2013. W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej ...

199 milionów euro na zielony rozwój w Lubuskim

199 milionów euro na zielony rozwój w Lubuskim

Ponad 199 milionów euro z funduszy unijnych trafi w województwie lubuskim w latach 2015-2020 na szeroko rozumiane kwestie ekologiczne. Ponad połowa z tej kwoty przeznaczona zostanie na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), efektywność energetyczną i niskoemisyjny transport. - Fundusze dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to wyjątkowa szansa dla lokalnej gospodarki. Dobrze wykorzystane mogłyby ...

Polskie firmy posprzątają kosmos

Polskie firmy posprzątają kosmos

Dwie polskie spółki - SKA Polska z Warszawy i OptiNav ze Słupska - uzyskały dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020 na wykorzystanie technologii kosmicznych. Dzięki tym środkom przetestują w praktyce swoje pomysły na posprzątanie przestrzeni kosmicznej. Na realizację wstępnej fazy tego przedsięwzięcia otrzymają 2,5 mln zł. Nieczynne satelity, fragmenty rakiet, pozostałości po kolizjach i eksplozjach ...

Energia dla Dolnego i Górnego Śląska

Energia dla Dolnego i Górnego Śląska

Już po raz czwarty TAURON wygrał największy w Polsce przetarg na sprzedaż energii elektrycznej dla podmiotów zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym (GZM). Oferta TAURONA okazała się również po raz trzeci najlepsza w przetargu zorganizowanym przez Gminę Miejską Lubin. Wygrane przetargi obejmują sprzedaż energii w 2016 r. na poziomie ponad 645 GWh. O skali wygranych przetargów ...

Fundusze unijne szansą dla polskich firm

Fundusze unijne szansą dla polskich firm

W latach 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki będzie realizowało zadania m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem obu programów jest rozwój innowacyjności gospodarki oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym. Realizacja POIG na lata 2007-2013 dobiega końca. Wsparcie otrzymało ponad 8 tys. beneficjentów na łączną kwotę ponad 20 ...

nowsze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_Y-18 164.52 -0,02
BASE_Y-19 165.25 +0,07