Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialnaFinansowanie

Finansowanie

Wsparcie na energooszczędne budynki

Wsparcie na energooszczędne budynki

Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. Dziś rusza druga edycja programu. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności. Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale - to najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do programu "Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej". Wsparciem finansowym ...

"Mikro i małe firmy w internecie" - raport rynkowy nazwa.pl

"Mikro i małe firmy w internecie" - raport rynkowy nazwa.pl

Strona WWW to podstawowe narzędzie biznesowe. Jej posiadanie zwiększa wiarygodność firmy, ułatwia kontakt z klientami, a w konsekwencji – zapewnia zyski. Tymczasem badanie przeprowadzone przez nazwa.pl pokazuje, że w grupie mikro i małych firm, co piąty przedsiębiorca nadal nie posiada firmowej strony WWW, a co czwarty funkcjonuje bez konta e-mail we własnej domenie.

600 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa

600 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa

Polskie Linie Kolejowe zakończyły wart 600 mln zł projekt poprawy bezpieczeństwa związany z montażem nowych rozjazdów. Wśród efektów zadania są wygodniejsze podróże i sprawniejszy przewóz towarów, dzięki likwidacji ograniczeń prędkości płynniejszy ruch pociągów oraz poprawa bezpieczeństwa na sieci kolejowej. Montaż nowych rozjazdów rozpoczął się w 2013 roku i objął swoim zasięgiem 31 linii kolejowych oraz ...

Wsparcie finansowe UE dla połączenia gazowego Polska-Litwa

Wsparcie finansowe UE dla połączenia gazowego Polska-Litwa

Polski operator systemu przesyłowego, spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A oraz litewski operator systemu przesyłowego, AB Amber Grid, podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą "Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Na ...

Własna instalacja fotowoltaiczna korzystna dla małych firm

Własna instalacja fotowoltaiczna korzystna dla małych firm

Choć zakup instalacji fotowoltaicznej to koszt rzędu 200-300 tys. zł, to inwestycja pozwala zmniejszyć ryzyko wzrostu kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w przyszłości. Na rynku istnieje wiele form dofinansowania inwestycji tego typu. Zainteresowani mogą skorzystać z tradycyjnych narzędzi, jak np. leasing, oraz z programów Bocian i Prosument prowadzonych przez NFOŚiGW. Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja ...

Dofinansowanie a energetyka

Dofinansowanie a energetyka

Łączna wartość środków przeznaczonych na działania w ramach IX i X osi priorytetowej POIiŚ w zakresie energetyki w latach 2007-2014 wyniosła 6,7 mld zł. Ministerstwo Gospodarki było instytucją pośredniczącą. W sumie podpisano 898 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 6,6 mld zł, co stanowi ponad 98 proc. wszystkich dostępnych w ramach ww. osi priorytetowych działań. ...

Rowery ważne dla ministrów transportu

Rowery ważne dla ministrów transportu

Mobilność miejska i wykorzystanie rowerów jako środka transportu to główny temat nieformalnego spotkania ministrów, które 7 października br. odbyło się w Luksemburgu z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Ministrowie przyjęli również Deklarację dotyczącą rowerów jako środka transportu przyjaznego środowisku. - Polska docenia rolę transportu rowerowego i popiera działania mające na celu jego rozwój. ...

Nowe Cuda Funduszy Europejskich

Nowe Cuda Funduszy Europejskich

Mamy dziewięć nowych Cudów Funduszy Europejskich, które powodują, że Polska jest coraz piękniejsza. Uroczyste ogłoszenie listy laureatów ósmej edycji konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich" odbyło się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. - Wyróżnione przedsięwzięcia, niezależnie od wielkości, mają wspólny mianownik - pasję i entuzjazm osób zaangażowanych w ich realizację. Są dowodem ...

Nowa farma wiatrowa w Karwicach

Nowa farma wiatrowa w Karwicach

W ramach PO IiŚ 2007-2014 zrealizowany został projekt PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. dotyczący wybudowania farmy wiatrowej w miejscowości Karwice (gmina Malechowo, woj. Zachodniopomorskie). Koszt inwestycji to ponad 289 mln zł. Projekt został dofinansowany z PO IiŚ kwotą ponad 38 mln. Łączna wielkość wszystkich szesnastu oddanych do użytku turbin wiatrowych osiągnęła moc 40 ...

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

15 września w Ministerstwie Środowiska został zainaugurowany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW). Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 1,2 mld euro. W uroczystości wziął udział Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody. Przedsięwzięcie, podobnie jak obecnie wdrażany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, będzie realizowane z pomocą międzynarodowych instytucji finansowych: Międzynarodowego ...Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-18 164.52 -0,02
BASE_Q-4-17 156.75 -0,16
BASE_M-09-17 182.50 -0,14
BASE_Y-20 174.50 -0,85