Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialnaFinansowanie

Finansowanie

Projekt SLD: 290 mln zł rocznie dla byłych górników

Projekt SLD: 290 mln zł rocznie dla byłych górników

Posłowie SLD złożyli w Sejmie projekt ustawy przewidujący zmianę w systemie wypłat deputatów górniczych. Jej koszt - 290 mln zł rocznie - miałby pokryć budżet państwa - wynika z informacji Obserwatora Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl. Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, reprezentowani przez Zbyszka Zaborowskiego, który w najbliższych wyborach będzie zabiegać o reelekcję w okręgu katowickim, 10 ...

Czy fotowoltaika się opłaca?

Czy fotowoltaika się opłaca?

Jak duża powinna być instalacja? Dla kogo jest opłacalna? Jak długo czeka się na zwrot kosztów? To pytania, przed którymi staje klient rynku energii odnawialnej. Jeszcze do marca br. montaż kolektorów PV skutecznie hamowany był przez braki legislacyjne oraz zbyt wysokie koszty instalacji, a co za tym idzie niewielu potencjalnych inwestorów zwracało się w kierunku ...

Czy osoby prywatne mogą inwestować w turbiny wiatrowe?

Czy osoby prywatne mogą inwestować w turbiny wiatrowe?

Rynek energetyki wiatrowej jest zdominowany przez duże przedsiębiorstwa. Główną przyczyną są wysokie koszty inwestycji. Rozwiązaniem dla mniejszych podmiotów jest model oparty na zrzeszeniu grupy inwestorów indywidualnych w jednej spółce celowej. Dzięki temu możliwy jest dostęp do perspektywicznego segmentu rynku. Można na tym zarobić nawet kilkanaście procent rocznie. - Budowa nawet niewielkiej farmy wiatrowej wiąże się z wydatkami idącymi w miliony ...

Nowy program drogowy zaakceptowany przez rząd

Nowy program drogowy zaakceptowany przez rząd

Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Na realizację ujętych w Programie nowych zadań drogowych w latach 2014-2025 trafi 107 mld zł. Środki te będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji środków pochodzących z funduszy UE. Dzięki jego realizacji kierowcy będą mogli korzystać z ...

Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządów

Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządów

Gospodarka odpadami i inwestycje w sieć ciepłowniczą to dziedziny, w których intensywnie rozwija się współpraca między firmami a władzami samorządowymi. Wspólne projekty wymagają jednak specjalnego podejścia obu stron. Część z nich - szczególnie te największe, jak np. spalarnie odpadów - może być realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety, ich wdrażanie często jest zbyt powolne. W ocenie specjalistów w ciągu najbliższych pięciu ...

Mikroinstalacje  w ramach PROW

Mikroinstalacje w ramach PROW

W ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 121 gmin otrzymało dotacje w większości na poziomie 90% na montaż mikroinstalacji OZE. Analizując poszczególne postępowania przetargowe wśród instalacji prosumenckich największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które będą realizowane w prawie 90 spośród 121 gmin, otrzymujących wsparcie. Kilka gmin zainwestuje w instalacje hybrydowe - jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą elektrownią wiatrową. Większość instalacji hybrydowych to fotowoltaika z pompami ciepła. Kilka gmin wnioskowało o ...

Program budowy dróg krajowych

Program budowy dróg krajowych

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak towarzyszyła Premier Ewie Kopacz podczas wizyty w województwie opolskim, gdzie przedstawiła informację o stanie prac nad Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Projekt Programu przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie dokumentu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego ...

KAWKA w Krakowie

KAWKA w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez ...

Konsultacje w sprawie OZE

Konsultacje w sprawie OZE

Ministerstwo Gospodarki 18 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 2 września 2015 r. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument ...

Konsultacje projektu programu "Ryś"

Konsultacje projektu programu "Ryś"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji projekt pilotażu programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych". Założonym celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Chcemy wykorzystać dobre doświadczenia NFOŚiGW przy dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez ...Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_M-12-17 153.50 +0,82
BASE_W-24-17 158.50 +0,32
BASE_M-07-17 169.88 -0,22