Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialnaFinansowanie

Finansowanie

Prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Czechy

Prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Czechy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Czechy, w ramach którego planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kędzierzyn-Koźle - Hat' (Polska - Czechy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą prac projektowych jest, wybrane w wyniku publicznego postępowania przetargowego, konsorcjum firm "NAFTA-GAZ" Sp. z o.o. oraz Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z ...

Kompleksowe wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Kompleksowe wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą sięgnąć po dofinansowanie na oszczędzanie energii, ograniczenie szkodliwych emisji do powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początkiem sierpnia uruchamia nowe nabory wniosków. Wsparcie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej należy do priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu ...

80 mln zł na innowacje

80 mln zł na innowacje

Nawet 7 mln zł mogą otrzymać na tworzenie innowacyjnych rozwiązań współpracujące ze sobą firmy. Pieniądze są dostępne w Programie Polska Wschodnia. - Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na opracowaniu innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych - wyjaśnia minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Nabór potrwa od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października ...

Największa inwestycja przeciwpowodziowa w kraju

Największa inwestycja przeciwpowodziowa w kraju

Minister środowiska Maciej Grabowski wraz z innymi przedstawicielami rządu odwiedził dziś plac budowy modernizowanego Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wrocławski Węzeł Wodny to jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce, warta ponad 901 mln zł. Przedsięwzięcie nie tylko znacznie poprawi bezpieczeństwo powodziowe stolicy Dolnego Śląska, lecz także podniesie estetykę miejskich nadbrzeży Odry. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego jest ...

POIiŚ 2014-2020 zaakceptowany

POIiŚ 2014-2020 zaakceptowany

23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Uszczegółowienie programu zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące ...

Inwestycje kolejowe na Śląsku

Inwestycje kolejowe na Śląsku

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych sięgają obecnie na Śląsku ponad 2,5 mld zł, prace obejmują nawet 600 km linii kolejowych w regionie. Usprawniany jest ruch pasażerski, uwzględniamy dojazdy z małych miast do dużych ośrodków. Trwają właśnie dodatkowe prace za 100 mln zł ze środków własnych PKP PLK nad zdecydowaną poprawą i udrożnieniem wyjazdów ze Śląska. Do ...

BOŚ finansuje farmę wiatrową

BOŚ finansuje farmę wiatrową

W środę, 22 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Farmy Wiatrowej Nowotna. Jest to pierwszy w Europie kompleks wyposażony w najnowocześniejszą generację turbin firmy Vestas, o łącznej mocy 40 MW. Farma powstała na terenie dwóch gmin: Stegna i Nowy Dwór Gdański w województwie pomorskim. Wysokość udzielonego przez BOŚ Bank kredytu to 184 miliony zł, a całkowita ...

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

Do użytku oddano linię energetyczną Miłosna - Siedlce Ujrzanów oraz stację Siedlce Ujrzanów. Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia związanego z budową połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które przyczyni się do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Na sześć projektów dotyczących budowy połączenia po stronie polskiej, przeznaczono ok. 868 mln zł z Programu Infrastruktura i ...

Most energetyczny Polska-Litwa

Most energetyczny Polska-Litwa

Most energetyczny Polska-Litwa jest inwestycją której głównymi celami są: integracja rynków Europy kontynentalnej i Państw Bałtyckich oraz utworzenie wspólnego europejskiego rynku energii. Unia Europejska nadała temu projektowi status priorytetowy. Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa realizowane jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Litgrid AB. Do końca 2015 r. będą oddane do użytkowania inwestycje umożliwiające przesył ...

Projekty wspierające bezpieczeństwo energetyczne otrzymają wsparcie z Łącząc Europę

Projekty wspierające bezpieczeństwo energetyczne otrzymają wsparcie z Łącząc Europę

Dwa polskie projekty infrastruktury gazowej wspierające bezpieczeństwo energetyczne otrzymają wsparcie finansowe z funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility). Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 14 lipca 2015 r. państwa członkowskie UE. - Uzyskane dofinansowanie UE dla kolejnych połączeń transgranicznych pozwoli zakończyć budowę gazowego korytarza północ-południe w Europie Środkowej - podkreśla wiceminister gospodarki Anna ...Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_M-08-17 174.25 -0,22
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10
BASE_Q-4-17 156.75 -0,16