Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialnaFinansowanie

Finansowanie

225 mln do wzięcia

225 mln do wzięcia

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu. Od 1 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu LIFE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki unijnemu programowi LIFE można otrzymać wsparcie na ...

Rozdysponowano 100% środków w ramach POIiŚ 2007-2013

Rozdysponowano 100% środków w ramach POIiŚ 2007-2013

Do maja tego roku podpisano 1051 umów o dofinansowanie inwestycji i działań środowiskowych na prawie 21 mld zł. To oznacza, że rozdysponowano 100% środków dostępnych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Łącznie zakontraktowano 20,9 mld zł na projekty ekologiczne realizowane w ramach pięciu priorytetów POIiŚ: Gospodarka wodno-ściekowa - 12,6 ...

PKP Cargo wygrywa przetarg na przewóz węgla

PKP Cargo wygrywa przetarg na przewóz węgla

PKP CARGO nadal będzie dostarczać węgiel z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do należącej do ENEA Wytwarzanie Elektrowni Kozienice. Nowy kontrakt będzie obowiązywać od lipca 2015 roku przez 12 miesięcy. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton. Zwycięstwo PKP CARGO potwierdza skuteczność polityki handlowej oraz sukces optymalizacji operacyjnej i kosztowej ...

Ostatnia szansa dla gmin na pieniądze z PROW 2007-2013

Ostatnia szansa dla gmin na pieniądze z PROW 2007-2013

Do 1 czerwca 2015 r. zachodniopomorskie gminy mogą starać się o finansowe wsparcie w dodatkowym konkursie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na środki z rezerwy mają szansę samorządy, które postawią na odnawialne źródła energii. Dodatkowy nabór ogłoszony jest w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Łącznie do podziału między samorządy ...

Wydłużenie terminów naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE

Wydłużenie terminów naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE

Informujemy, że na posiedzeniu 21.05.2015 roku Zarząd NFOŚiGW, wobec zmiany przez Komisję Europejską przewidywanych terminów składania wniosków do Programu LIFE, podjął decyzję o wydłużeniu o 14 dni terminu składania wniosków, w ramach naboru o współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW. Rozpoczęcie naboru wniosków na współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW 01.06.2015 r. Zakończenie naboru wniosków ...

Czy kolejne banki dołączą do programu Prosument?

Czy kolejne banki dołączą do programu Prosument?

200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma trafić w tym roku poprzez banki na dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Pierwsza transza - 20 mln zł udostępnione przez BOŚ Bank - została wyczerpana już pierwszego dnia, więc bank będzie wnioskował o zwiększenie środków. NFOŚiGW chce zaprosić do współpracy także inne banki. - Pierwsza alokacja, czyli 20 mln zł, ...

NFOŚiGW nominowany do nagrody

NFOŚiGW nominowany do nagrody

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazł się na finałowej liście kandydatów do prestiżowej nagrody w sektorze zrównoważonej energii "Sustainable Energy Europe Awards". Komisja Europejska doceniła polski innowacyjny system finansowania inwestycji w rozproszone, odnawialne źródła energii. "Sustainable Energy Europe Awards" (EUSEW Awards) to jedna z najważniejszych europejskich nagród w sektorze zrównoważonej energii, przyznawana w ...

Trzecia edycja programu KAWKA

Trzecia edycja programu KAWKA

Trwa nabór wniosków do trzeciej edycji programu poprawy jakości powietrza KAWKA. Budżet całego programu to 800 mln zł, ale przy dużym zainteresowaniu zostanie on zwiększony. Do tej pory dzięki niemu poprawiło się powietrze w ponad 50 gminach w Polsce, głównie na południu kraju. Kryteria programu zostaną skorygowane tak, by więcej gmin mogło z niego skorzystać. Program "KAWKA - ...

Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

Tylko do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska, z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wnioskodawców zapraszamy na spotkanie informacyjne 27 maja. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów". Budżet programu wynosi ponad 1 ...

Energia z dawnego wysypiska śmieci

Energia z dawnego wysypiska śmieci

Gmina Ustronie Morskie dawne wysypisko śmieci zmieniła, z pomocą unijnych środków, w jedną z najnowocześniejszych farm fotowoltaicznych w Polsce. Wytwarzana energia ze słońca będzie wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej lub do oświetlania nadmorskiej promenady. Inwestycja przyczyni się do obniżenia wydatków gminy na prąd nawet o ok. 80 - 90% w skali roku. Farma o powierzchni do 2 ...



Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_W-23-17 165.93 +0,56
BASE_Y-20 174.50 -0,85
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_M-09-17 182.50 -0,14