Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialnaFinansowanie

Finansowanie

570 mln dla energooszczędnych przedsiębiorców

570 mln dla energooszczędnych przedsiębiorców

Od dziś przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu Bocian. Celem programu Bocian jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Na wsparcie finansowe mogą liczyć przedsięwzięcia m. in. ...

NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych

NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych

Mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano ponad 708 mln zł produkcja owoców nie wzrosła. Wręcz przeciwnie: wydajność upraw spadła z 15 do 1 t owoców na hektar. Za to aż ośmiokrotnie wzrosła powierzchnia upraw - najczęściej nieowocujących, bo dopłaty przyznawano do plantacji bez wymogu uzyskania plonów. Rolnicy sadzili więc drzewa po to, ...

PGNiG zamyka unijne finansowanie

PGNiG zamyka unijne finansowanie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zamknęło finansowanie budowy czterech komór podziemnego magazynu gazu Kosakowo ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 115,4 mln zł. PGNiG zrealizowało projekt budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet X Bezpieczeństwo ...

Środki z PROW na budowę mikroinstalacji prosumenckich

Środki z PROW na budowę mikroinstalacji prosumenckich

24 marca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany pozwolą na ...

NFOŚiGW ogłasza wsparcie finansowe w ramach programu LIFE

NFOŚiGW ogłasza wsparcie finansowe w ramach programu LIFE

Pieniądze z Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski można składać w okresie od 01 czerwca do 15 września 2015 roku. To już drugi nabór w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W roku ubiegłym z Polski zgłoszonych zostało 57 projektów, które obecnie są rozpatrywane przez KE. ...

NIK o jakości robót drogowych

NIK o jakości robót drogowych

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia ...

Ruszył nabór wniosków o pozyskanie pieniędzy z UE

Ruszył nabór wniosków o pozyskanie pieniędzy z UE

82,5 mld euro - tyle pieniędzy przyznanych z Unii Europejskiej ma prawo wydać Polska do 2020 r. O dotacje będzie można ubiegać się w ramach pięciu programów ogólnopolskich i jednego dla województw wschodnich. Wnioski można składać już w ramach "Polski Cyfrowej". "50% całej alokacji zostanie przeznaczone na rozwój badań, innowacyjności, komercjalizację prac badawczo-rozwojowych w gospodarce, ...

Polskie innowacyjne produkty demonstracyjne otrzymają pół miliarda wsparcia od NCBR

Polskie innowacyjne produkty demonstracyjne otrzymają pół miliarda wsparcia od NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach PO Inteligentny Rozwój. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w programie "Demonstrator" Centrum przeznaczyło 500 mln zł. - Jednym z głównych problemów polskiej innowacyjności są trudności z wdrażaniem pomysłów na rynek. Naszą ideą jest więc zasypywanie doliny ...

"Off-grid" - światło bez energii elektrycznej

"Off-grid" - światło bez energii elektrycznej

Firma Osram i fundacja Global Nature Fund rozwijają projekt "Off-grid" w Kenii, celem którego jest zapewnienie światła i wody pitnej społecznościom mieszkającym na terenach pozbawionych dostępu do prądu. Z 30 milionów mieszkańców Afryki Wschodniej większość nie ma dostępu do sieci energetycznej. Do oświetlenia używają lamp naftowych, których stosowanie jest nie tylko niebezpieczne i drogie, lecz ...

Rząd zamiast pisać programy powinien podjąć walkę z brudnym powietrzem

Rząd zamiast pisać programy powinien podjąć walkę z brudnym powietrzem

Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowany przez Ministerstwo Środowiska nie będzie miał mocy prawnej ani nie zapewni samorządom środków do walki z problemem - oceniają organizacje działające na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. We wspólnym stanowisku[i], ogłoszonym w przeddzień zakończenia procesu konsultacji społecznych projektu KPOP, Fundacja ClientEarth, Greenpeace, HEAL Polska i Polska Zielona Sieć domagają się m.in. ...Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-19 165.25 +0,07
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_M-12-17 153.50 +0,82