Money.plTechnologie dla biznesuFormaty PlikówRozszerzenie cbv

Rozszerzenie cbv

Plik cbv
Rozszerzenie ChessBase Database File [.cbv]
Twórca / Producent ChessBase
Platforma Windows
Kategoria Gry
Program do cbv ChessBase Reader

Czym otworzyć .cbv


ChessBase, ChessBase Fritz, ChessBase Reader

Podobne rozszerzenia


Plik 00
Rozszerzenie The Ur-Quan Masters Saved Game Slot 0 File [.00]
Twórca / Producent The Ur-Quan Masters
Platforma Windows / Mac OS / Linux
Kategoria Gry
Program do 00 The Ur-Quan Masters
Plik a52
Rozszerzenie Atari 5200 ROM [.a52]
Twórca / Producent brak
Platforma Windows / Mac OS
Kategoria Gry
Program do a52 MessenPass 1.42
Plik acf
Rozszerzenie Steam Application Cache File [.acf]
Twórca / Producent Valve
Platforma Windows / Mac OS
Kategoria Gry
Program do acf Valve Steam
Plik age3scn
Rozszerzenie Age of Empires 3 Scenario File [.age3scn]
Twórca / Producent Microsoft
Platforma Windows
Kategoria Gry
Program do age3scn Microsoft Age of Empires 3
Plik bar
Rozszerzenie Age of Mythology Data File [.bar]
Twórca / Producent Microsoft
Platforma Windows
Kategoria Gry
Program do bar Dragon UnPACKer


współpraca