Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.misc.elektronika [spam polityka wrażliwcy nie klikać] Panele i wiat

[spam polityka wrażliwcy nie klikać] Panele i wiat

[spam polityka wrażliwcy nie klikać] Panele i wiat

s...@gmail.com / 2015-02-22 13:11:43
Prze­szło kilka wnio­sków mniej­szo­ści, m.in. o obo­wiąz­ku za­ku­pu ener­gii i gwa­ran­to­wa­nych ta­ry­fach na od­sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej przez pro­su­men­tów. Stała cena za prąd ze źró­deł do 3 kW przez 15 lat ma wy­no­sić 75 gro­szy za ki­lo­wa­to­go­dzi­nę ener­gii z hy­dro­ener­gii, ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej. Stała cena ener­gii ma obo­wią­zy­wać też dla źró­deł mie­dzy 3 kW a 10 kW - za jedną ki­lo­wa­to­go­dzi­nę ener­gii z bio­ga­zu rol­ni­cze­go - 70 gro­szy, bio­ga­zu ze skła­do­wisk - 55 gro­szy a z oczysz­czal­ni ście­ków - 45 gro­szy. Stała staw­ka 65 gro­szy za ki­lo­wa­to­go­dzi­nę ener­gii ma obo­wią­zy­wać dla hy­dro­ener­gii, ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i sło­necz­nej. Dla tych źró­deł za­pi­sa­no rów­nież obo­wią­zek za­ku­pu przez 15 lat od od­da­nia in­sta­la­cji do użyt­ku.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/sejm-uchwalil-ustawe-o-odnawi alnych-zrodlach-energii/8g15j
 

Re: [spam polityka wrażliwcy nie klikać] Panele i

a...@poczta.onet.pl / 2015-02-23 09:21:41
Czyli: mamy dwa przyłącza (domki), między nimi kabel, atrapę bateri słonecznych
oraz coś co dla niepoznaki zniekształci prąd i "przciskamy" prąd
z jedniego łącza do drugiego zarabiając na różnicy cen :)


Adam
 

Re: [spam polityka wrażliwcy nie klikać]

Włodzimierz_Wojtiuk <"WBodzimierz Wojtiuk"> / 2015-02-23 10:42:09
On 2015-02-23 09:21, adam_l@poczta.onet.pl wrote:
> Czyli: mamy dwa przyłącza (domki), między nimi kabel, atrapę bateri słonecznych
> oraz coś co dla niepoznaki zniekształci prąd i "przciskamy" prąd
> z jedniego łącza do drugiego zarabiając na różnicy cen :)
>
>

Nie ciesz się ;-)
Dopiszą w rozporządzeniach dodatkowe wymagania (np. na dokumentację,
panele będą musiałybyć nowe itd.)
Bez taczki papierów nie ruszysz!

Włodek
 

Re: [spam polityka wrażliwcy nie klikać] Panele i wiatraki, odsprzedaż do elektrowni możliwa.

"michal" <m...@brak.pl> / 2015-02-23 18:33:55

Użytkownik "Włodzimierz Wojtiuk" <"WBodzimierz Wojtiuk"> napisał w
wiadomości news:54eaf5f2$0$10332$65785112@news.neostrada.pl...
> On 2015-02-23 09:21, adam_l@poczta.onet.pl wrote:
>> Czyli: mamy dwa przyłącza (domki), między nimi kabel, atrapę bateri
>> słonecznych
>> oraz coś co dla niepoznaki zniekształci prąd i "przciskamy" prąd
>> z jedniego łącza do drugiego zarabiając na różnicy cen :)
>>
>>
>
> Nie ciesz się ;-)
> Dopiszą w rozporządzeniach dodatkowe wymagania (np. na dokumentację,
> panele będą musiałybyć nowe itd.)
> Bez taczki papierów nie ruszysz!
>
> Włodek
Dokładnie. INHO zadnych dopłat, maksymalnie proste przyłączanie.
Po co dopłaty, jak jest dobre samo sie obroni, a jak nie to robią z nas
durni (bo to w końcu nasze podatki).
Ja osobiście byłbym sklonny zaakceptować sytuacje w której za to co
wyeksportuje w sieć nic mi sie nie płaci, to można tak zrobić
by eksportu nie było.
m

 
współpraca