Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Antynatalizm

Antynatalizm

Antynatalizm

zdumiony <z...@jestem.pl> / 2015-10-13 18:30:38
Antynatalizm a nauki Buddy
Budda wypowiada swe twierdzenia w pedantycznym stylu czasów w których
żył. Nadaje im formę soryt. Jako takie jednak nie są pod względem
logicznym czytelne, a wszystko, co chce przekazać, można streścić
następująco: nie zdając sobie sprawy z cierpienia, z którym związane
jest życie, człowiek płodzi dzieci i co za tym idzie staje się przyczyną
starości i śmierci; jeżeli tylko zda sobie sprawę z tego jakie
cierpienie może spowodować poprzez ten swój czyn, powstrzyma się od
prokreacji; w ten właśnie sposób położy kres procesowi starzenia się i
umierania.

Marcjonici wierzyli, że widzialny świat, w którym żyjemy, jest złym
dziełem surowego, okrutnego, zazdrosnego i gniewliwego boga Jahwe.
Zgodnie z ich nauką, należało mu się sprzeciwić, wyrzec się jego świata,
nie tworzyć ludzi i zaufać dobremu Bogu miłosierdzia, obcemu i
odległemu, którego wysłannikiem jest Jezus Chrystus.

Julio Cabrera opisuje prokreację jako czyn powodujący bez zgody osoby,
która ponosi jego konsekwencje, znalezienie się przez nią w sytuacji,
która zadaje jej ból, w której odczuwane przez nią przyjemności są
reakcyjne, w której w każdej chwili jest narażona na choroby i inne
bolesne nieszczęścia, w której w każdej chwili może umrzeć i w której
począwszy od pierwszych swoich chwil zaczyna podlegać ograniczonemu
czasowo, powodującemu degenerację jej ciała, niszczącemu ją procesowi
rozkładu prowadzącemu do jej śmierci. Cabrera zwraca uwagę na to, że są
ludzie, którzy woleliby się nie urodzić - nie każdy chce, żeby go bolało
i nie każdy chce umierać - i uważa, że uszanowanie tego powinno być
ważniejsze niż pragnienie spłodzenia dziecka.

Julio Cabrera, Théophile de Giraud, David Benatar i Karim Akerma
uważają, że stworzenie człowieka jest sprzeczne z imperatywem
praktycznym Immanuela Kanta, zgodnie z którym człowiek nie powinien być
nigdy wykorzystywany jedynie jako środek do celu, lecz zawsze powinien
być celem samym w sobie. Argumentują oni, że człowiek może zostać
stworzony dla dobra swoich rodziców lub innych ludzi, ale nie jest
możliwe stworzenie człowieka dla jego własnego dobra i co za tym idzie,
w świetle kantowskiego zalecenia, nie powinno się tworzyć ludzi.
 

Re: Antynatalizm

"Pszemol" <P...@PolBox.com> / 2015-10-13 19:16:25
"zdumiony" wrote in message
news:mvjbje$3uv$1@node2.news.atman.pl...
> Cabrera zwraca uwagę na to, że są ludzie,
> którzy woleliby się nie urodzić - nie każdy chce,
> żeby go bolało i nie każdy chce umierać - i uważa,
> że uszanowanie tego powinno być ważniejsze niż pragnienie spłodzenia
> dziecka.

Bardzo to wszystko ciekawe, ale takich ludzi jest margines.
Większość (zdecydowana) jednak cieszy się darem życia.

p.s. Problem bardziej na grupę filozofia niż psychologia.
 
współpraca