Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Być nikim. Banalność zła.

Być nikim. Banalność zła.

Być nikim. Banalność zła.

Ikselka <i...@gazeta.pl> / 2015-10-14 20:48:37
"Hannah Arendt".
Jeśli ktoś nie chce oglądać całego filmu, to przynajmniej niech obejrzy
końcówkę - od 1:35:36
Tyle że żal tracić tak porywający film.
https://www.youtube.com/watch?v=QPxbjxhAkrs

http://myslkonserwatywna.pl/bad z-osoba-mysl-kilka-refleksji-filozoficznych-na-temat-filmu-hannah-arendt/
"(...)Zdan iem Arendt główną przyczyną powstania zbrodnicznej machinerii w
III Rzeszy była zbiorowa ucieczka wielu Niemców od swojej osobowej natury.
O Eichmannie Arendt mówi, że przestał chcieć być osobą: przestał myśleć,
czuć i podejmować wolne decyzje. Dodaje, że nie był on głupi, tylko
bezmyślny. Ostatecznie stwierdza, że najważniejszą lekcją, którą można było
odrobić w Jerozolimie, było odkrycie, że taka właśnie bezmyślność i utrata
kontaktu z rzeczywistością mogą wyrządzić dużo więcej zła niż wszystkie
niebezpieczne popędy tkwiące w człowieku razem wzięte. Arendt powoływała
się przy tym na klasyczną koncepcję natury człowieka, zgodnie z którą
myślenie polega na umiejętności odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła.
Jej zdaniem u podstaw systemu nazistowskiego legła wręcz niechęć Niemców do
działania jako osoby, gdyż to związane byłoby z zadaniem sobie trudu
odróżniania dobra od zła i zadawaniem sobie pytań o prawdę i kłamstwo. Na
tym, jej zdaniem, polega też "banalność" zła: zło wynika z lenistwa i
działania w mechaniczny, a więc tępy, bezmyślny sposób.

Arendt wskazała, że cały system stworzony przez nazistów czynił ludzi ?
jako osoby ? zbędnymi, gdyż nie tylko sprawcy, ale też i ofiary zostały
pozbawione możliwości realizacji swojej osobowej natury. Funkcjonowanie
obozów koncentracyjnych opierało się na założeniu, że kara nie jest
powiązana z winą, że za pracę nie należy się odpowiednie wynagrodzenie, że
rzeczywistość jest jednym wielkim nonsensem. Arendt zarzuciła nazistom, że
demoralizowali całą Europę, w tym także ofiary. Słowa te wypowiedziała
m.in. w konkteście zarzutów, jakie skierowała pod adresem Judenratów, które
ściśle współdziałały z Eichmannem w realizacji jego przedsięwzięcia. Jej
zdaniem, rola Judenratów w przeprowadzeniu Holokaustu była "najciemniejszym
epizodem w całej tej mrocznej historii".

Podsumowując zmianę swojego stanowiska, Arendt stwierdziła, że radykalne i
głębokie może być tylko dobro. Zło natomiast jest skrajne (ekstremalne).

(...)Arendt nie ugięła się pod naciskiem opinii publicznej i nie wycofała
z zajmowanego przez siebie stanowiska. Reakcje na jej teksty nazwała
histerią, która wynika z braku podjęcia jakiejkolwiek próby intelektualnego
zmierzenia się z przedstawionymi przez nią tezami. Nienawiść, z którą
spotkała się ze strony wielu wykształconych ludzi, określiła jako wynik tej
samej bezmyślności, która doprowadziła do śmierci wielu milionów Żydów. Jej
słowa zawierały ostrzeżenie przed możliwością pojawienia się kolejnej
wielkiej tragedii, której zapobiec może tylko dogłębne rozpoznanie przyczyn
tej ostatniej.(...)"
PS.Do kontynuacji przemyśleń - polecam książkę A. Arendt:
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/52775/eichmann-w-jerozolimie---rzecz-o-banaln osci-zla

"Dramatyczne dzieje procesu Adolfa Eichmanna, mordercy zza biurka,
współodpowiedzialnego za Holocaust. Książka jest opatrzona słynnym
podtytułem, w którym pojawia się jedno z najdonioślejszych sformułowań
zrodzonych w stuleciu totalitaryzmów: "banalność zła". Relacja Hannah
Arendt to nie tylko znakomity literacko klasyczny reportaż sądowy, lecz
także esej o mechanizmie państwa totalitarnego oraz mentalności jego
twórców i sług. Autorka, jeden z najwybitniejszych, niezależnych umysłów
naszego wieku, nie cofa się zarazem przed postawieniem pytań o istotę
postaw Żydów europejskich w obliczu Zagłady. Książka bezcenna dla
wszystkich, którzy interesują się historią i polityką XX wieku, a także
pogłębioną interpretacją centralnych problemów naszych czasów."


--
XL "Najwięcej zła uczynili nie przywódcy, ale ludzie będący nikim." Hannah
Arendt
 

Być nikim. Banalność zła.

glob <r...@gmail.com> / 2015-10-14 21:07:27
Ucieczka od wolności, faszyzm, komunizm, katolicyzm, islam. Tu ludzie nie podejmują decyzji, są to struktury stadne, niedojrzałe, potrzebujące przodownika i tak, kler powie swołocz leci. Co w tym nowego?
 
współpraca