Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Celibat

Celibat

Celibat

glob <n...@gmail.com> / 2012-04-22 14:57:33
Jeśli ktoś wychował dzieci, ma jedną żonę,potrafi utrzymać siebie i
rodzinę - to możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że jest
w miarę poukładanym człowiekiem. I właśnie tacy ludzie powinni pełnić
funkcje w Kościele - twierdzi prof. Tadeusz Bartoś, filozof i teolog,
były dominikanin, w rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim.
NEWSWEEK: Ostatnio pojawiły się w mediach doniesienia, jakoby papież
przygotowywał jakiś tajny projekt likwidacji celibatu. Jednak
środowiska kościelne natychmiast wypuściły bardzo wyraziste dementi.
Dlaczego Kościół tak wytrwale broni celibatu?
PROF. TADEUSZ BARTOŚ: W Kościele idea celibatu stała się podstawą
wizji duchownego jako istoty niemal anielskiej. Przynajmniej od XVI
wieku jest on postrzegany jako byt wyższego rzędu, uświęca się jego
wizerunek. Celibat jest istotnym elementem tego obrazu. Seksualność w
tym kontekście oznacza coś niższego, ustępstwo, słabość. Herosi
duchowi żyją w celibacie. Ale to szkodliwa fikcja antropologiczna.
Wielu teologów, choćby Hans Küng, o tym pisze, jednak ich głos
pozostaje niewysłuchany. Celibat sprawia, że człowiek w wymiarze
emocjonalno-seksualnym przestaje się rozwijać. U celibatariuszy
seksualność pozostaje nierzadko na poziomie nastolatka, bo nie ma
możliwości wyrażania się w osobowej więzi z drugim człowiekiem. Więzi,
która dojrzewa w bliskości, czułości, intymności, zaufaniu. Tego
wszystkiego celibatariusze są pozbawieni. Bezżeństwo jest więc
wychowaniem do niedojrzałości emocjonalnej. A to sprzyja zachowaniom
patologicznym wobec nieletnich, gdzie zaspokaja się potrzeby seksualne
bez jakiegokolwiek osobowego kontaktu.

http://www.newsweek.pl/wydania/0/tadeusz-bartos--celibat-jest-nieludzki, 55625,1,1
 
Czytaj także na forum

Re: Celibat

zażółcony <r...@ciachop.pl> / 2012-04-22 15:46:33
W dniu 2012-04-22 14:57, glob pisze:
> Jeśli ktoś wychował dzieci, ma jedną żonę,potrafi utrzymać siebie i
> rodzinę - to możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że jest
> w miarę poukładanym człowiekiem. I właśnie tacy ludzie powinni pełnić
> funkcje w Kościele - twierdzi prof. Tadeusz Bartoś, filozof i teolog,
> były dominikanin, w rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim.
> NEWSWEEK: Ostatnio pojawiły się w mediach doniesienia, jakoby papież
> przygotowywał jakiś tajny projekt likwidacji celibatu. Jednak
> środowiska kościelne natychmiast wypuściły bardzo wyraziste dementi..
> Dlaczego Kościół tak wytrwale broni celibatu?
> PROF. TADEUSZ BARTOŚ: W Kościele idea celibatu stała się podstawą
> wizji duchownego jako istoty niemal anielskiej. Przynajmniej od XVI
> wieku jest on postrzegany jako byt wyższego rzędu, uświęca się jego
> wizerunek. Celibat jest istotnym elementem tego obrazu. Seksualność w
> tym kontekście oznacza coś niższego, ustępstwo, słabość. Herosi
> duchowi żyją w celibacie. Ale to szkodliwa fikcja antropologiczna.
> Wielu teologów, choćby Hans Küng, o tym pisze, jednak ich głos
> pozostaje niewysłuchany. Celibat sprawia, że człowiek w wymiarze
> emocjonalno-seksualnym przestaje się rozwijać. U celibatariuszy
> seksualność pozostaje nierzadko na poziomie nastolatka, bo nie ma
> możliwości wyrażania się w osobowej więzi z drugim człowiekiem. Więzi,
> która dojrzewa w bliskości, czułości, intymności, zaufaniu. Tego
> wszystkiego celibatariusze są pozbawieni. Bezżeństwo jest więc
> wychowaniem do niedojrzałości emocjonalnej. A to sprzyja zachowaniom
> patologicznym wobec nieletnich, gdzie zaspokaja się potrzeby seksualne
> bez jakiegokolwiek osobowego kontaktu.
>
> http://www.newsweek.pl/wydania/0/tadeusz-bartos--celibat-jest-nieludzki,55625,1,1

Niezły teks, niemal to samo niedawno w jednym wątku pisałem
i się Ikselka zjeżyła, że nie wiem, o czym mówię :)
 

Re: Celibat

glob <n...@gmail.com> / 2012-04-22 15:55:37


zażółcony napisał(a):
> W dniu 2012-04-22 14:57, glob pisze:
> > Je�li kto� wychowa� dzieci, ma jedn� �on�,potrafi utrzyma� siebie i
> > rodzin� - to mo�emy z du�ym prawdopodobie�stwem przypuszcza�, �e jest
> > w miar� pouk�adanym cz�owiekiem. I w�a�nie tacy ludzie powinni pe�ni�
> > funkcje w Ko�ciele - twierdzi prof. Tadeusz Barto�, filozof i teolog,
> > by�y dominikanin, w rozmowie z Tomaszem Stawiszy�skim.
> > NEWSWEEK: Ostatnio pojawi�y si� w mediach doniesienia, jakoby papie�
> > przygotowywaďż˝ jakiďż˝ tajny projekt likwidacji celibatu. Jednak
> > �rodowiska ko�cielne natychmiast wypu�ci�y bardzo wyraziste dementi..
> > Dlaczego Ko�ci� tak wytrwale broni celibatu?
> > PROF. TADEUSZ BARTO�: W Ko�ciele idea celibatu sta�a si� podstaw�
> > wizji duchownego jako istoty niemal anielskiej. Przynajmniej od XVI
> > wieku jest on postrzegany jako byt wy�szego rz�du, u�wi�ca si� jego
> > wizerunek. Celibat jest istotnym elementem tego obrazu. Seksualno�� w
> > tym kontek�cie oznacza co� ni�szego, ust�pstwo, s�abo��. Herosi
> > duchowi �yj� w celibacie. Ale to szkodliwa fikcja antropologiczna.
> > Wielu teolog�w, cho�by Hans K�ng, o tym pisze, jednak ich g�os
> > pozostaje niewys�uchany. Celibat sprawia, �e cz�owiek w wymiarze
> > emocjonalno-seksualnym przestaje siďż˝ rozwijaďż˝. U celibatariuszy
> > seksualno�� pozostaje nierzadko na poziomie nastolatka, bo nie ma
> > mo�liwo�ci wyra�ania si� w osobowej wi�zi z drugim cz�owiekiem. Wi�zi,
> > kt�ra dojrzewa w blisko�ci, czu�o�ci, intymno�ci, zaufaniu. Tego
> > wszystkiego celibatariusze s� pozbawieni. Bez�e�stwo jest wi�c
> > wychowaniem do niedojrza�o�ci emocjonalnej. A to sprzyja zachowaniom
> > patologicznym wobec nieletnich, gdzie zaspokaja siďż˝ potrzeby seksualne
> > bez jakiegokolwiek osobowego kontaktu.
> >
> > http://www.newsweek.pl/wydania/0/tadeusz-bartos--celibat-jest-nieludzki,55625,1,1
>

> Niez�y teks, niemal to samo niedawno w jednym w�tku pisa�em
> i si� Ikselka zje�y�a, �e nie wiem, o czym m�wi� :)

Oddawna psycholodzy wykazywali szkodliwość celibatu, a ja oddawna
obserwuj typowy schemat w systemach totalitarnych, czyli to ludzie
winni a nie idee. To idea jest chora tak w katolicyźmie jak komuniźmie
i zawsze te idee z pokolenia na pokolenie będą powtarzały zboczenia.
Ale ta niedojrzałość celibatu skutkuje głupotami jak zakaz
prezerwatywy, bo ci ludzie nie wiedzą co to jest relacja partnerska.
 

Re: Celibat

"Jakub A. Krzewicki" <d...@gmail.org> / 2012-04-22 16:04:51
niedziela, 22 kwietnia 2012 15:55. carbon entity 'glob'
contaminated pl.sci.psychologia with the following letter:

> Oddawna psycholodzy wykazywali szkodliwość celibatu, a ja oddawna
> obserwuj typowy schemat w systemach totalitarnych, czyli to ludzie
> winni a nie idee. To idea jest chora tak w katolicyźmie jak komuniźmie
> i zawsze te idee z pokolenia na pokolenie będą powtarzały zboczenia.
> Ale ta niedojrzałość celibatu skutkuje głupotami jak zakaz
> prezerwatywy, bo ci ludzie nie wiedzą co to jest relacja partnerska.

A co, jeśli człowiek nie może naleźć odpowiedniej partnerki, bo poprzez
związek chce realizować cele, na które potencjalna partnerka się nie zgadza?
Np. potrzebuje kobiety, która będzie aktywnie uczestniczyła w pewnych
rytuałach czy też sakramentach jego religii?

--
tois egregorosin hena kai koinon kosmon einai
ton de koimomenon hekaston eis idion apostrephesthai
http://lordwinterisle.blogspot.com/
 

Re: Celibat

glob <n...@gmail.com> / 2012-04-22 16:11:21


Jakub A. Krzewicki napisał(a):
> niedziela, 22 kwietnia 2012 15:55. carbon entity 'glob'
> contaminated pl.sci.psychologia with the following letter:
>
> > Oddawna psycholodzy wykazywali szkodliwość celibatu, a ja oddawna
> > obserwuj typowy schemat w systemach totalitarnych, czyli to ludzie
> > winni a nie idee. To idea jest chora tak w katolicyźmie jak komuniźmie
> > i zawsze te idee z pokolenia na pokolenie będą powtarzały zboczenia.
> > Ale ta niedojrzałość celibatu skutkuje głupotami jak zakaz
> > prezerwatywy, bo ci ludzie nie wiedzą co to jest relacja partnerska.
>
> A co, jeśli człowiek nie może naleźć odpowiedniej partnerki, bo poprzez
> związek chce realizować cele, na które potencjalna partnerka się nie zgadza?
> Np. potrzebuje kobiety, która będzie aktywnie uczestniczyła w pewnych
> rytuałach czy też sakramentach jego religii?
>
> --
> tois egregorosin hena kai koinon kosmon einai
> ton de koimomenon hekaston eis idion apostrephesthai
> http://lordwinterisle.blogspot.com/

To polega na dogadaniu się, jak też jest dużo kobiet których taki styl
życia by wyróżnił w ich mniemaniu.
 
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 51
współpraca