Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Demaskujmy bezczelnych kłamców

Demaskujmy bezczelnych kłamców

Demaskujmy bezczelnych kłamców

glob <r...@gmail.com> / 2015-10-10 04:56:29
Trybunał konstytucjny jak i prawicowe organizacje kościelne, non stop nas przekonują, że medycy przysięgają na Hipokratesa, chociaż nikt od ll wojny światowej na to nie przysięga, więc dlaczego nam tego Hipokratesa wmawią, bo......
*******************
3. Także nikomu nie podam śmiertelnego środka, także nawet, gdy będę o to proszony, i nikomu nie będę przy tym doradzał; również nie podam żadnej kobiecie środka do spędzenia płodu.
4. W czystości i pobożności będę zachowywać moje życie i moją sztukę.
5. Nie będę kroił, nawet cierpiącego na kamień, lecz pozostawię to mężom, którzy rzemiosło to wykonują.
6. Do wszystkich domów, do których wejdę, wejdę dla pożytku chorego, wolny od wszelkiej świadomej nieprawości i wszelkiego występku, zwłaszcza od płciowego nadużywania kobiet i mężczyzn, wolnych i niewolników.
*************

Obecnie żaden lekarz tej przysięgi już nie składa. Po niechlubnym udziale lekarzy niemieckich w zbrodniach podczas II wojny światowej w 1948 roku Światowa Organizacja Lekarzy opracowała na swoim zjeździe w Genewie tzw. "Ślubowanie Genewskie" zwane też "Deklaracją Genewską" lub "Przyrzeczeniem Lekarskim" - nowożytną formę Przysięgi.
************
W chwili przyjęcia mnie do grona członków zawodu lekarskiego uroczyście przyrzekam poświęcić me życie służbie ludzkości;
Będę odnosił się do moich nauczycieli z należnym im szacunkiem i wdzięcznością;
Będę wykonywał swój zawód sumiennie i z godnością;
Zdrowie chorego będzie moją główną troską;
Będę zachowywał powierzone mi tajemnice, nawet po śmierci chorego;
Ze wszystkich mych sił będę dbać o zachowanie godności i szlachetnych tradycji zawodu lekarskiego;
Moi koledzy będą mi braćmi;
Nie dopuszczę do tego, by względy religijne, narodowe, rasowe, polityki partyjnej lub pozycji społecznej mogły wpływać na moje obowiązki wobec mego chorego;

***********
Jak widzicie po tym jak ideologia stała się katem pacjenta musiano zmienić deklaracje, by naczelne było dobro pacjenta, a nie ideologia, czy ideologia religijna, czy przekonania rasistowskie lub wykuczające ludzi.
Nas chce się przekonać że wykluczenie ludzi jest dobre, ideologia jest ponad dobro pacjenta, nas chce się przekonać do medycyny z okresu lll Rzeszy. Nas chce się przekonać że Chazan to nie gestapowiec.
 
współpraca