Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-03-11 03:01:13
- Kobiety są jak stado bawołów, a mąż, który trzyma się jednej
kobiety, jest jak myśliwy, który zabił ostatnie ze zwierząt i
zatrzymał się nad nim, bo zabrakło mu siły, by ścigać inne -
powiedział Olsonowi jeden z członków plemienia Absaroka.

--------

No Indianie to mieli dobrze i mądrze rozumieli w czym rzecz, facet
zamężny to hmm, niedorajda. Normalny facet potrzebuje stada bawołów,
znaczy kobiet.;)
Ale niestety naród polski mądrości indian nie słucha i grozi nam los
zbitych psów, które w zimny dzień przytulają się do dźwi ogrzanych
mieszkań , mieszkań zachodnich państw. Bo naród polski idzie w celibat
i jak ładnie pokazuje nasz los Drewerman grozi nam przyszłość
niegodziwa.
Duchowny Drewerman, teolog kontrowersyjny i - jak dotąd - nie
tłumaczony w Polsce: "Tak jak więźniowie bez końca rozmawiający o
wolności, chorzy o zdrowiu, tak samo istoty, które wyrzekły się
miłości i zaryglowały swe własne uczucia, kręcą się wokół tego, co
najintymniejsze i uczuciowo najbardziej intensywne w życiu innych.
Przypominają przemarznięte zwierzęta, tłoczące się wokół ciepłych
miejsc, by choć w ten sposób znaleźć się tam, gdzie nie mają wstępu".

Czy ktoś przytuli przemarzniętego, biednego globika, hlip,
hlip,hlip???
 
Czytaj także na forum

Re: Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Ikselka <i...@gazeta.pl> / 2012-03-11 20:39:44
Dnia Sat, 10 Mar 2012 18:01:13 -0800 (PST), Nemezis napisał(a):

> - Kobiety są jak stado bawołów, a mąż, który trzyma się jednej
> kobiety, jest jak myśliwy, który zabił ostatnie ze zwierząt i
> zatrzymał się nad nim, bo zabrakło mu siły, by ścigać inne -
> powiedział Olsonowi jeden z członków plemienia Absaroka.
>
> --------
>
> No Indianie to mieli dobrze i mądrze rozumieli w czym rzecz, facet
> zamężny to hmm, niedorajda. Normalny facet potrzebuje stada bawołów,
> znaczy kobiet.;)
> Ale niestety naród polski mądrości indian nie słucha i grozi nam los
> zbitych psów, które w zimny dzień przytulają się do dźwi ogrzanych
> mieszkań , mieszkań zachodnich państw. Bo naród polski idzie w celibat
> i jak ładnie pokazuje nasz los Drewerman grozi nam przyszłość
> niegodziwa.
> Duchowny Drewerman, teolog kontrowersyjny i - jak dotąd - nie
> tłumaczony w Polsce: "Tak jak więźniowie bez końca rozmawiający o
> wolności, chorzy o zdrowiu, tak samo istoty, które wyrzekły się
> miłości i zaryglowały swe własne uczucia, kręcą się wokół tego, co
> najintymniejsze i uczuciowo najbardziej intensywne w życiu innych.
> Przypominają przemarznięte zwierzęta, tłoczące się wokół ciepłych
> miejsc, by choć w ten sposób znaleźć się tam, gdzie nie mają wstępu".
>
> Czy ktoś przytuli przemarzniętego, biednego globika, hlip,
> hlip,hlip???

I co, tłumy się zjawiły?
--

XL
 

Re: Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-03-11 21:17:33


Ikselka napisał(a):
> Dnia Sat, 10 Mar 2012 18:01:13 -0800 (PST), Nemezis napisaďż˝(a):
>
> > - Kobiety s� jak stado bawo��w, a m��, kt�ry trzyma si� jednej
> > kobiety, jest jak my�liwy, kt�ry zabi� ostatnie ze zwierz�t i
> > zatrzyma� si� nad nim, bo zabrak�o mu si�y, by �ciga� inne -
> > powiedzia� Olsonowi jeden z cz�onk�w plemienia Absaroka.
> >
> > --------
> >
> > No Indianie to mieli dobrze i m�drze rozumieli w czym rzecz, facet
> > zam�ny to hmm, niedorajda. Normalny facet potrzebuje stada bawo��w,
> > znaczy kobiet.;)
> > Ale niestety nar�d polski m�dro�ci indian nie s�ucha i grozi nam los
> > zbitych ps�w, kt�re w zimny dzie� przytulaj� si� do d�wi ogrzanych
> > mieszka� , mieszka� zachodnich pa�stw. Bo nar�d polski idzie w celibat
> > i jak �adnie pokazuje nasz los Drewerman grozi nam przysz�o��
> > niegodziwa.
> > Duchowny Drewerman, teolog kontrowersyjny i - jak dot�d - nie
> > t�umaczony w Polsce: "Tak jak wi�niowie bez ko�ca rozmawiaj�cy o
> > wolno�ci, chorzy o zdrowiu, tak samo istoty, kt�re wyrzek�y si�
> > mi�o�ci i zaryglowa�y swe w�asne uczucia, kr�c� si� wok� tego, co
> > najintymniejsze i uczuciowo najbardziej intensywne w �yciu innych.
> > Przypominaj� przemarzni�te zwierz�ta, t�ocz�ce si� wok� ciep�ych
> > miejsc, by cho� w ten spos�b znale�� si� tam, gdzie nie maj� wst�pu".
> >
> > Czy kto� przytuli przemarzni�tego, biednego globika, hlip,
> > hlip,hlip???
>
> I co, t�umy si� zjawi�y?
> --
>
> XL

A co chcesz być moją bawolicą , co ?;)
 

Re: Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Ikselka <i...@gazeta.pl> / 2012-03-11 21:46:41
Dnia Sun, 11 Mar 2012 13:17:33 -0700 (PDT), Nemezis napisał(a):

> Ikselka napisał(a):
>> Dnia Sat, 10 Mar 2012 18:01:13 -0800 (PST), Nemezis napisaďż˝(a):
>>
>>> - Kobiety s� jak stado bawo��w, a m��, kt�ry trzyma si� jednej
>>> kobiety, jest jak my�liwy, kt�ry zabi� ostatnie ze zwierz�t i
>>> zatrzyma� si� nad nim, bo zabrak�o mu si�y, by �ciga� inne -
>>> powiedzia� Olsonowi jeden z cz�onk�w plemienia Absaroka.
>>>
>>> --------
>>>
>>> No Indianie to mieli dobrze i m�drze rozumieli w czym rzecz, facet
>>> zam�ny to hmm, niedorajda. Normalny facet potrzebuje stada bawo��w,
>>> znaczy kobiet.;)
>>> Ale niestety nar�d polski m�dro�ci indian nie s�ucha i grozi nam los
>>> zbitych ps�w, kt�re w zimny dzie� przytulaj� si� do d�wi ogrzanych
>>> mieszka� , mieszka� zachodnich pa�stw. Bo nar�d polski idzie w celibat
>>> i jak �adnie pokazuje nasz los Drewerman grozi nam przysz�o��
>>> niegodziwa.
>>> Duchowny Drewerman, teolog kontrowersyjny i - jak dot�d - nie
>>> t�umaczony w Polsce: "Tak jak wi�niowie bez ko�ca rozmawiaj�cy o
>>> wolno�ci, chorzy o zdrowiu, tak samo istoty, kt�re wyrzek�y si�
>>> mi�o�ci i zaryglowa�y swe w�asne uczucia, kr�c� si� wok� tego, co
>>> najintymniejsze i uczuciowo najbardziej intensywne w �yciu innych.
>>> Przypominaj� przemarzni�te zwierz�ta, t�ocz�ce si� wok� ciep�ych
>>> miejsc, by cho� w ten spos�b znale�� si� tam, gdzie nie maj� wst�pu".
>>>
>>> Czy kto� przytuli przemarzni�tego, biednego globika, hlip,
>>> hlip,hlip???
>>
>> I co, t�umy si� zjawi�y?
>> --
>>
>> XL
>
> A co chcesz być moją bawolicą , co ?;)

Nie, ponieważ zburzyłabym twoje pojęcie o katolickim seksie i musiałbyś się
pociąć, a katolik nie dąży do krzywdy bliźniego 3333-)
--

XL
 

Re: Gdzie jest moje stado bawołów???;)

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-03-11 22:10:37


Ikselka napisał(a):
> Dnia Sun, 11 Mar 2012 13:17:33 -0700 (PDT), Nemezis napisaďż˝(a):
>
> > Ikselka napisaďż˝(a):
> >> Dnia Sat, 10 Mar 2012 18:01:13 -0800 (PST), Nemezis napisaďż˝(a):
> >>
> >>> - Kobiety s� jak stado bawo��w, a m��, kt�ry trzyma si� jednej
> >>> kobiety, jest jak my�liwy, kt�ry zabi� ostatnie ze zwierz�t i
> >>> zatrzyma� si� nad nim, bo zabrak�o mu si�y, by �ciga� inne -
> >>> powiedzia� Olsonowi jeden z cz�onk�w plemienia Absaroka.
> >>>
> >>> --------
> >>>
> >>> No Indianie to mieli dobrze i m�drze rozumieli w czym rzecz, facet
> >>> zam�ny to hmm, niedorajda. Normalny facet potrzebuje stada bawo��w,
> >>> znaczy kobiet.;)
> >>> Ale niestety nar�d polski m�dro�ci indian nie s�ucha i grozi nam los
> >>> zbitych ps�w, kt�re w zimny dzie� przytulaj� si� do d�wi ogrzanych
> >>> mieszka� , mieszka� zachodnich pa�stw. Bo nar�d polski idzie w celibat
> >>> i jak �adnie pokazuje nasz los Drewerman grozi nam przysz�o��
> >>> niegodziwa.
> >>> Duchowny Drewerman, teolog kontrowersyjny i - jak dot�d - nie
> >>> t�umaczony w Polsce: "Tak jak wi�niowie bez ko�ca rozmawiaj�cy o
> >>> wolno�ci, chorzy o zdrowiu, tak samo istoty, kt�re wyrzek�y si�
> >>> mi�o�ci i zaryglowa�y swe w�asne uczucia, kr�c� si� wok� tego, co
> >>> najintymniejsze i uczuciowo najbardziej intensywne w �yciu innych.
> >>> Przypominaj� przemarzni�te zwierz�ta, t�ocz�ce si� wok� ciep�ych
> >>> miejsc, by cho� w ten spos�b znale�� si� tam, gdzie nie maj� wst�pu".
> >>>
> >>> Czy kto� przytuli przemarzni�tego, biednego globika, hlip,
> >>> hlip,hlip???
> >>
> >> I co, t�umy si� zjawi�y?
> >> --
> >>
> >> XL
> >
> > A co chcesz byďż˝ mojďż˝ bawolicďż˝ , co ?;)
>
> Nie, poniewa� zburzy�abym twoje poj�cie o katolickim seksie i musia�by� si�
> poci��, a katolik nie d��y do krzywdy bli�niego 3333-)
> --
>
> XL

Nieodpowiadam na twoje posty w tamtym wątku bo katoliczm to
przeklinanie seksu aż do zaburzeń psychicznych i to przeklinanie jest
widoczne w sferze publicznej a twoje zaprzeczanie rzeczywistości i
głupota po prostu nic tu nie wskórają.
 
wstecz
1 2
"AW" 2012-03-03 20:16
ABC 2012-03-03 20:55
Nowy lepszy tren R 2011-11-18 00:31
Ikselka 2011-10-24 00:39
"K." 2011-10-22 19:05
Nowy lepszy tren R 2011-10-07 11:20
uookie 2011-09-08 11:49
"Szaulo" 2011-08-24 21:18
"Veronika" 2011-08-24 19:55
Ikselka 2011-06-04 13:23
Ikselka 2011-06-02 22:07
Ikselka 2011-05-03 21:19
Hanka 2011-04-10 19:35
"Panslavista" 2011-03-29 06:57
Ikselka 2011-03-26 00:59
współpraca