Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia IX i X

IX i X

Re: IX i X

Przemysław_Dębski <p...@go2.pl> / 2013-06-07 09:53:01
On 7 Cze, 09:16, "Chiron" wrote:

> Bo nie odr niasz Dekalogu od Katechizmu

Katechizm to była taka książeczka, w której było dziesieć przykazań,
jakieś tam siedem cnót kardyna(lnych?) i innych tego typu tworów, parę
modlitw itp.
Coś mi się popieprzyło i to nie był katechizm ?

Dębska
 
Czytaj także na forum

Re: IX i X

"Chiron" <i...@gmail.com> / 2013-06-07 10:22:28

Użytkownik "Przemysław Dębski" napisał w wiadomości
news:68189c47-d90f-4526-834b-24dd9b1ae093@fy4g2000vbb.googlegroups.com...
On 7 Cze, 09:16, "Chiron" wrote:

>> Bo nie odr niasz Dekalogu od Katechizmu

>Katechizm to była taka książeczka, w której było dziesieć przykazań,
>jakieś tam siedem cnót kardyna(lnych?) i innych tego typu tworów, parę
>modlitw itp.
>Coś mi się popieprzyło i to nie był katechizm ?

Tak to już jest. Najwięcej do powiedzenia na temat Kościoła mają ludzie, nie
mający nawet bladofiołkowego pojęcia o nim

--

Chiron
 

Re: IX i X

Przemysław_Dębski <p...@go2.pl> / 2013-06-07 10:37:07
On 7 Cze, 10:22, "Chiron" wrote:
> U ytkownik "Przemys aw D bski" napisa w wiadomo cinews:68189c47-d90f-4526-834b-24dd9b1ae093@fy4g2000vbb.googlegroups.com...
> On 7 Cze, 09:16, "Chiron" wrote:
>
> >> Bo nie odr niasz Dekalogu od Katechizmu
> >Katechizm to by a taka ksi eczka, w kt rej by o dziesie przykaza ,
> >jakie tam siedem cn t kardyna(lnych?) i innych tego typu twor w, par
> >modlitw itp.
> >Co mi si popieprzy o i to nie by katechizm ?
>
> Tak to ju jest. Najwi cej do powiedzenia na temat Ko cio a maj ludzie, nie
> maj cy nawet bladofio kowego poj cia o nim

No dobra, ale jeśli mi się coś popieprzyło to możesz mi wyjaśnić co ?
Rozumiem że twoje pojęcie tematu jest koloru co najmniej
wczesnokoperkowego - więc o naukę proszę :)

Dębska
 

Re: IX i X

"Chiron" <i...@gmail.com> / 2013-06-07 10:51:45
Użytkownik "Przemysław Dębski" > napisał w wiadomości
news:df8d974a-9dbb-4b30-b8ea-d0cf93cb180b@q8g2000vbl.googlegroups.com...
On 7 Cze, 10:22, "Chiron" > wrote:
>> U ytkownik "Przemys aw D bski" > napisa w wiadomo
>> cinews:68189c47-d90f-4526-834b-24dd9b1ae093@fy4g2000vbb.googlegroups.com...
>> On 7 Cze, 09:16, "Chiron" > wrote:
>>
>> >>>> Bo nie odr niasz Dekalogu od Katechizmu
>> >>Katechizm to by a taka ksi eczka, w kt rej by o dziesie przykaza ,
>> >>jakie tam siedem cn t kardyna(lnych?) i innych tego typu twor w, par
>> >>modlitw itp.
>> >>Co mi si popieprzy o i to nie by katechizm ?
>>
>> Tak to ju jest. Najwi cej do powiedzenia na temat Ko cio a maj ludzie,
>> nie
>> maj cy nawet bladofio kowego poj cia o nim

>No dobra, ale jeśli mi się coś popieprzyło to możesz mi wyjaśnić co ?
>Rozumiem że twoje pojęcie tematu jest koloru co najmniej
>wczesnokoperkowego - więc o naukę proszę :)
Ciekawe- nie odniosłem wrażenia, jakobyś miał wątpliwości. Wyście nie po
nauke panocku przyszli.:-)

--

Chiron

p.s.
żeby nie spalić- opowiem od początku: Turysta pyta bacy, skąd to źródło
bierze początek. Baca tłumaczy, że to Jezus kiedys tu był- i zapłakał- i
stąd teraz to źródło. Taki jego początek. Na co turysta strzelił bacy wywód
o tworzeniu się cieków, z których powstają źródła. Baca popatrzył- i
stwierdził: cosik mi się zdaje, że wyście nie po nauke panocku przyszli. Wy
chcecie w mordę dostać
:-)
 

Re: IX i X

Przemysław_Dębski <p...@go2.pl> / 2013-06-07 11:35:33
On 7 Cze, 10:51, "Chiron" wrote:
> U ytkownik "Przemys aw D bski" > napisa w wiadomo cinews:df8d974a-9dbb-4b30-b8ea-d0cf93cb180b@q8g2000vbl.googlegroups.com...
> On 7 Cze, 10:22, "Chiron" > wrote:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> >> U ytkownik "Przemys aw D bski" > napisa w wiadomo
> >> cinews:68189c47-d90f-4526-834b-24dd9b1ae093@fy4g2000vbb.googlegroups.com...
> >> On 7 Cze, 09:16, "Chiron" > wrote:
>
> >> >>>> Bo nie odr niasz Dekalogu od Katechizmu
> >> >>Katechizm to by a taka ksi eczka, w kt rej by o dziesie przykaza ,
> >> >>jakie tam siedem cn t kardyna(lnych?) i innych tego typu twor w, par
> >> >>modlitw itp.
> >> >>Co mi si popieprzy o i to nie by katechizm ?
>
> >> Tak to ju jest. Najwi cej do powiedzenia na temat Ko cio a maj ludzie,
> >> nie
> >> maj cy nawet bladofio kowego poj cia o nim
> >No dobra, ale je li mi si co popieprzy o to mo esz mi wyja ni co ?
> >Rozumiem e twoje poj cie tematu jest koloru co najmniej
> >wczesnokoperkowego - wi c o nauk prosz :)
>
> Ciekawe- nie odnios em wra enia, jakoby mia w tpliwo ci. Wy cie  nie po
> nauke panocku przyszli.:-)

No i się nie dowiem czy dobrze rozumiem, że katechizm to taka
książeczka w której m.inn. jest 10 przykazań. Kurde Chiron, ciekaw
jestem co ty tam sobie o mnie myślisz, skoro uważasz że w tym pytaniu
jest jakiś podstęp, pułapka na ciebie albo inny ukryty sens :)

Dębska
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 13
współpraca