Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia POrno-Hania.

POrno-Hania.

POrno-Hania.

Ikselka <i...@gazeta.pl> / 2015-04-15 11:32:39
"Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz na nowo została wybrana prezydentem
stolicy. Czy pornoreklamówki domów publicznych ? agencji towarzyskich nadal
zalegać będą na ulicach Warszawy ? Od lat wkładane są za wycieraczki
samochodów parkujących na płatnych parkingach, a potem zrzucane na
chodniki. Mimo że kierowcy wnoszą opłaty i nie życzą sobie obscenicznych
wulgarnych ulotek, proceder reklamy prostytucji jawnie tolerowany jest na
terenach administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Czy ZDM, Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Straż Miejska nic nie mogą ? Czy nie
dlatego, że brak determinacji ze strony prezydent miasta ? W ostateczności,
gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, ten ją umarza z powodu... np.
?znikomej szkodliwości społecznej?. Nie chodzi o ?zaśmiecanie? (rozkładanie
ulotek w miejscu do tego nie przeznaczonym, art. 63 kodeksu wykroczeń), ale
o czyny ciężkiej wagi moralnej - ułatwianie i czerpanie korzyści z nierządu
(art. 204 kodeksu karnego) tj. handel ludźmi, kolportaż materiałów
pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą (art. 202 kodeksu
karnego), lub umieszczanie ogłoszeń o treści nieprzyzwoitej (art. 141
kodeksu wykroczeń). Mimo protestów i apeli rządząca stolicą Polski Hanna
Gronkiewicz-Waltz nie wykazuje determinacji, aby problem rozwiązać. Nie
jest prawdą, że nie można niczego zrobić także wobec nieodpowiedzialności
sądów. Gdyby ulotki informowały o nadużyciach polityków PO, szybko
zniknęłyby z ulic Warszawy, a roznosiciele zostaliby ukarani. Rozwiązanie
sprawy ułatwia fakt, że kolportaż pornoulotek ma miejsce na terenie
zarządzanym przez miasto. Kto więc rządzi Warszawą ? Dlaczego brak woli i
pomysłowości by ten proceder ograniczyć ? Czy panowie wypisujący mandaty za
brak biletu z parkomatu i robiący zdjęcia samochodom, nie powinni na swoich
?odcinkach? na bieżąco konfiskować przestępczych materiałów, co skutecznie
zniechęciłoby do tej metody reklamy zleceniodawców ? To kwestia
odpowiedniego regulaminu dla miejskich parkingów. Czy brak działań to
nieudolność czy premedytacja ? Zapytajmy o to Panią Hannę
Gronkiewicz-Waltz."

http://www.citizengo.org/pl/14783-pornoulotki-za-bilet- z-parkomatu-nie-chcemy-demoralizacji-w-stolicy-polski
--

Ikselka
"Spójrzmy tylko na królestwo nasze, jedno z pierwszych w Europie, spójrzmy
na jego siły i środki obronne, na jego dostatki, bogactwa, na wszystko, co
ludziom jest potrzebne. Czegóż nam brakuje? Oto rządu silnego i ustalonego
ładu prawnego, a wtedy wszystko będziemy mieli i stać będziemy silni i
pewni siebie."
Jan Zamoyski, fragment przemówienia sejmowego z 1575.
 
Czytaj także na forum
współpraca