Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Powtórka tych samych zachowań.

Powtórka tych samych zachowań.

Powtórka tych samych zachowań.

glob <r...@gmail.com> / 2015-09-04 22:17:46

Jak wykazują badania psychologiczne, ryzyko wystąpienia homofobii zwiększa się wraz z wysokimi wynikami na skali F (faszyzm) osobowości autorytarnej. Wyróżniono następujące korelaty homofobii (na podstawie badań Hereka z 1984 i 1991 oraz Kite z 1991)


Wkrótce jedna z nazistowskich gazet napisała: "Wśród wielu diabelskich instynktów, jakie charak-teryzują żydowską rasę, jeden szczególnie doty-czy związków seksualnych. Żydzi zawsze próbują popierać związki seksualne pomiędzy rodzeń-stwem, człowiekiem a zwierzętami oraz mężczy-zną a mężczyzną. My Narodowi Socjaliści wkrótce postawimy i potępimy ich przed prawem. Te czyny są niczym innym jak wulgarnymi, zboczonymi prze-stępstwami, a my je ukarzemy przez banicję lub powieszenie winnych". Słowa te były zapowiedzią nowej epoki.

Nienawiść do homoseksualizmu wypływała za-równo z ideologii partii jak i z osobistych obsesji jej przywódców, a szczególnie Heinricha Himmlera, głównego twórcy planu eksterminacji homoseksu-alistów. Dla Himmlera oraz innych nazistowskich ideologów, homoseksualiści, podobnie jak i Żydzi, stanowili uosobienie degeneracji. Żydzi i homosek-sualiści byli widziani jako outsaiderzy, ludzie gorsi, stanowiący zagrożenie dla czystości der Volku. Jak zauważa George Z. Mosse w swojej książce Nationalism and Sexuality, nacjonalistyczni i nazistow-scy typologowie przedstawiali Żydów i homosek-sualistów w bardzo podobny sposób; traktując ich jako agresywnych, niewyżytych seksualnie przez co nie potrafiących kontrolować swojego pożąda-nia, egoistycznych i bezużytecznych. Żydzi i ho-moseksualiści byli oskarżani o używanie swojej odmienności jako broni przeciwko społeczeństwu. Żydzi mieliby ponoć szaleć za chrześcijańskimi kobietami, a homoseksualiści za młodymi aryjczykami. Naziści wierzyli w międzynarodową konspi-rację żydowską i o to samo oskarżali homoseksu-alistów.


http://www.auschwitz.org/historia/rozne-grupy-wiezniow/homose ksualisci-odrebna-kategoria-wiezniow/robert-biedron-rozowe-pieklo-nazizmu/
 
współpraca