Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Wielkie spiskujące korporacje i Jezus królem Polsk

Wielkie spiskujące korporacje i Jezus królem Polsk

Wielkie spiskujące korporacje i Jezus królem Polsk

glob <r...@gmail.com> / 2015-08-12 17:50:43
"O ile podejrzliwość jest oznaką paranoi, o tyle projekcja stanowi jej podstawowy mechanizm". ( żydzi kradną aby uciec od nieprzyjemnego uczucia, że jest się złodziejem państwa w wielu wymiarach).

"Według Zygmunta Freuda, wynika ona z normalnej skłonności do przypisywania wewnętrznych stanów i przemian przyczynom zewnętrznym. Na przykład ludzie mało znaczący albo bojaźliwi będą uważać swoich wrogów za nadzwyczajnie licznych i potężnych. Ma to określone implikacje w świecie polityki. " ( Wielkie Korporacje spiskujące bronią szczepienną, za którą stoją żydzi, Żyd Tusk stoi za zamachem i wielu za jego plecami)

(...) Paranoika dokonującego projekcji nie obchodzi dający się zaobserwować oczywisty stan rzeczy, ale motywy innych ludzi, kryjące się za tym, co można zaobserwować. Projekcja to kompromis z rzeczywistością: paranoik "spotyka się z rzeczywistością w pół drogi".

. Myślenie urojeniowe

Pięćdziesięcioczteroletni Rodney trafił do szpitala psychiatrycznego po tym, jak usiłował staranować ciężarówką bramę wjazdową do Białego Domu. Wywiad środowiskowy ustalił, że poprzedniego dnia został zwolniony z pracy (był pomywaczem). Podczas wywiadu psychiatrycznego, który przeprowadzono, by ustalić, na ile zagraża otoczeniu, Rodney był zapalczywy i pewny siebie. Oznajmił, że jest "królem świata" i że chciał wjechać do Białego Domu, żeby zasiąść na swoim tronie.

Badający go psychiatra (JMP) zauważył, że ktoś już ten tron zajmuje.

- Mówi pan o Johnsonie? - przerwał mu Rodney.
- Tak. I wydaje się, że jest z tego całkiem zadowolony.
- Ale to tylko prezydent, a ja jestem królem.
- W jaki sposób więc chciał go pan skłonić do zrzeczenia się tronu?
- Przekonałbym go - odparł pacjent.
- A gdyby nie dał się przekonać?
- W razie potrzeby - stwierdził chłodno i zdecydowanie - przekonałbym go siłą.

W takiej sytuacji postanowiono zatrzymać Rodneya na oddziale zamkniętym. Pacjent ten stworzył sobie kompensacyjne urojenie wielkościowe, broniąc się przed nieznośnym poczuciem własnej znikomości. Był pomywaczem, zwolniono go z pracy - ta rzeczywistość była niemożliwa do zniesienia. Skonstruował więc sobie lepszą, ogłaszając się królem świata. ( w zbiorowosci Jezus zostanie królem Polski, który zmieni z pomywacza w Napoleona)

Obrona przed utratą znaczenia

(...) Polegając na prymitywnych mechanizmach obrony, takich jak zaprzeczenie, zniekształcenie i projekcja, paranoik tłumi uczucia w sobie. W zaburzeniach paranoicznych podstawowym problemem jest wrogość. Paranoicy, pałający gniewem i obawiający się własnej agresji, bronią się przed swoją furią, widząc się w roli ofiar prześladowania.( Typowa obłuda katolicka, agresywnie atakuje ludzi i krzyczy atak na chlewik znaczy kościół, przykład, ataki na homo które przez to że istnieje podobno atakuje kościół i spiskuje -homolobby)

Paranoik chroni się przed niemożliwą do zniesienia rzeczywistością, konstruując rzeczywistość zastępczą. Jest ona pocieszeniem dla zranionego ego. Potrzeba podtrzymania pozytywnego wyobrażenia o sobie wyjaśnia, dlaczego tak kurczowo trzyma się przekonania, że jest obiektem spisku. Choć można by się spodziewać, że z ulgą przyjmie wiadomość o nieistnieniu spisku, w rzeczywistości będzie zdruzgotany. Pozbawiłoby go to poczucia własnej ważności. Lepiej być prześladowanym niż ignorowanym. ( Dlatego polska B od pomywacza do czyścicieli sracza tak spiskująca )
 
współpraca