Alcatel-Lucent zapewni łączność alarmową na autostradzie A2

Alcatel-Lucent zapewni łączność alarmową na autostradzie A2

Konsorcjum firm Alcatel-Lucent i Thales wygrało kontrakt o wartości 379 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała konsorcjum firm Alcatel-Lucent i Thales na dostawcę systemów, które dostosują autostradę A2 do europejskich standardów autostrady płatnej. Kontrakt przewiduje zaprojektowanie, integrację, instalację i wdrożenie systemów, a także ich serwisowanie przez okres 3 lat (z udziałem różnych wykonawców).


Alcatel-Lucent, jako lider konsorcjum, będzie kierować projektem integracji, testowania i wdrożenia systemu poboru opłat, systemu łączności alarmowej, systemu zarządzania i kontroli ruchem oraz systemu gromadzenia danych statystycznych na 100-kilometrowym odcinku między Koninem a Strykowem. Alcatel-Lucent wybuduje także światłowodowy system komunikacyjny, który będzie szkieletem transmisyjnym dla wszystkich systemów zainstalowanych wzdłuż autostrady.
Oddanie systemu do eksploatacji jest planowane na koniec 2010 r.

,,Jestem bardzo zadowolony, że zostaliśmy wybrani do realizacji tak zaawansowanego projektu" -- powiedział Andrzej Dulka, prezes polskiego oddziału Alcatela-Lucenta. ,,Umowa ta potwierdza pozycję naszej firmy jako lidera w dziedzinie dostaw i integracji rozwiązań pod klucz dla branży transportowej. Jesteśmy mocno zaangażowani w działalność w tej branży, a także w sektorze publicznym".

Zakontraktowany system poboru opłat umożliwi zbieranie opłat od użytkowników autostrady w zależności od przebytej odległości i kategorii pojazdu, a także uiszczanie opłat gotówką i za pomocą kart płatniczych. System zostanie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przed fałszerstwem i przed kradzieżą, chroniące użytkowników kart płatniczych oraz zapewniające bezpieczne przekazywanie opłat na rzecz GDDKiA. Podobnie jak inne europejskie systemy przygotowany jest do współpracy z planowanym w przyszłości elektronicznym poborem opłat.

System Zarządzania Ruchem będzie przekazywał przydatne informacje dla kierowców (o natężeniu ruchu, pogodzie), informował na bieżąco o zagrożeniach oraz zapewniał płynny ruch na autostradzie. System będzie składał się ze znaków zmiennej treści, tablic tekstowych, stacji meteorologicznych, urządzeń monitoringu ruchu, kamer telewizji przemysłowej oraz centrum zarządzania autostradą.

System Łączności Alarmowej będzie składał się z kolumn alarmowych rozmieszczonych co 2 km po obu stronach autostrady. Kolumny wyposażone w przycisk wzywania pomocy i głośnik pozwolą na szybkie powiadomienie służb technicznych w przypadku wypadku lub wystąpienia problemów technicznych w pojazdach. Poszczególne odcinki autostrady będą monitorowane z centrum zarządzania siecią alarmową. System umożliwi zapisywanie wszystkich wydarzeń w bazie danych razem z datą i czasem zgłoszenia, liczbą kolumn, numerem telefonu zawiadomionych służb interwencyjnych oraz innych operacji uruchomionych przez operatora.

System gromadzenia danych statystycznych będzie się składał z dwóch oddzielnych systemów: do monitorowania ruchu - mierzący prędkość, natężenie ruchu i rodzaje pojazdów - umożliwiający prowadzenie państwowych statystyk oraz do monitorowania masy przemieszczających się pojazdów i ich wpływu na nawierzchnię.

W ramach umowy Alcatel-Lucent wybuduje także dwa Obwody Utrzymania Autostrady -Wartkowice oraz Stryków II wraz z Centrum Zarządzania Autostradą. Zostaną one wyposażone w urządzenia i obiekty umożliwiające konserwacje i naprawę elementów autostrady.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie