Białe plamy namierzone. UKE wie, gdzie brakuje telefonów

Białe plamy namierzone. UKE wie, gdzie brakuje telefonów

Na stronie internetowej Urzędu pojawiły się wstępne mapy zasięgu i białych plam telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego Internetu

Stworzenie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej map ma służyć realizacji kilku celów. Jednym z nich jest zidentyfikowanie miejsc, gdzie istnieje zapotrzebowanie na te usługi i gdzie z różnych przyczyn są one niedostępne dla użytkowników. Mapy posłużą także samym operatorom telekomunikacyjnym, w szczególności operatorom niewielkim/lokalnym do rozpoznania poziomu popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu.


Mapy mają także pomóc wszystkim chętnym w uzyskaniu szczegółowych informacji o istniejących na obszarze ich zamieszkania możliwościach w zakresie dostępu do telefonii stacjonarnej i do Internetu, przede wszystkim o operatorach już działających na tych obszarach.

Jednocześnie mapy pozwolą na zidentyfikowanie obszarów, gdzie należy uruchomić/wspomóc procesy inwestycyjne, co w szczególności należy do prac powołanego przez Premiera Zespołu Polska Cyfrowa, w którym Prezes UKE bierze udział w charakterze doradcy.

Szczegóły na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie