Era na minusie

Polska Telefonia Cyfrowa, operator m.in. sieci Era udostępniła dzisiaj w komunikacie prasowym wyniki finansowe za poprzedni rok. Przychody spółki spadły w zeszłym roku, na co duży wpływ miało odejście klientów do konkurencyjnych operatorów. Więcej danych znajdziecie poniżej.

 

W 2010 roku działania PTC skoncentrowały się na optymalizacji kosztów działalności oraz stabilizacji podstawowych parametrów finansowych w warunkach odczuwalnego niekorzystnego otoczenia regulacyjnego i konkurencyjnego. Na wyniki operatorów w dużej mierze miały wpływ nadal odczuwalne skutki wcześniejszych obniżek stawek MTR oraz pełne nasycenie rynku i związana z tym bardzo duża konkurencja, która doprowadziła do deprecjacji stawek za podstawowe usługi telekomunikacyjne.Miroslav Rakowski, Prezes PTC, komentując wyniki powiedział: ,,W obecnej sytuacji rynkowej PTC prezentuje się jako bardzo efektywny gracz, który czas dekoniunktury wykorzystał na swoje wzmocnienie. Dzięki zakończeniu sporu udziałowców Spółka w pełni wykorzysta synergię Grupy DT do zaoferowania klientom innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Dla klientów PTC oznacza to nową erę dostępu do Internetu oraz usług mobilnych".

W 2010 roku EBITDA PTC wyniosła 2,758 miliarda złotych odnotowując wzrost o 3,6% w stosunku do 2009 roku. W czwartym kwartale 2010 roku EBITDA wyniosła 738 milionów i była o 9,5% wyższa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Dzięki realizacji założonej strategii marża EBITDA w całym 2010 roku wzrosła o 2,5 punktu procentowego osiągając wynik aż 37,5%. W samym czwartym kwartale marża EBITDA osiągnęła bardzo wysoki poziom 39,2%.

Przychody Spółki w 2010 roku osiągnęły wartość 7,345 miliarda złotych i były tylko o 3,4% mniejsze od tych z roku 2009, przy czym w ostatnim kwartale wyniosły 1,885 miliarda złotych i były o 0,2% wyższe od tych z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przez cały 2010 rok PTC wzmacniała swoją bazę abonentów, w tym czasie pozyskała 140 tysięcy nowych klientów kontraktowych, a ich udział w całej bazie klientów wzrósł do 51,3%. Ogólna baza klientów Spółki zmniejszyła się o 1,8% w 2010 roku i wyniosła 13,259 miliona.

PDAclub.pl
Czytaj także
Polecane galerie