EXATEL SA: Rada Nadzorcza wytycza kierunek

EXATEL SA: Rada Nadzorcza wytycza kierunek

EXATEL planuje skoncentrować się na obsłudze dużych klientów biznesowych

Kierunki strategii spółki EXATEL SA przyjęte przez Radę Nadzorczą.


W dniu 7 listopada Rada Nadzorcza EXATEL SA przyjęła wypracowane przez aktualny Zarząd kierunki strategii Spółki. Strategicznym celem działań Zarządu jest dynamiczny wzrost wartości Spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej. EXATEL planuje skoncentrować się na obsłudze dużych klientów biznesowych, w tym także operatorów polskich i zagranicznych oraz administracji. Spółka świadczyć będzie kompleksowe usługi, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów w odniesieniu do czterech usługowych linii biznesowych: dzierżawy łączy, transmisji danych, usług głosowych oraz kolokacji i hostingu. Podstawowym obszarem kompetencji będzie zapewnienie transmisji danych, w tym szczególnie usług VPN (Virtual Private Network) na platformie nowoczesnej sieci IP MPLS oraz Ethernet.

Celem planowanych na rok 2009 działań jest poprawa efektywności poprzez porządkowanie zarówno aktywów Spółki jak i kompetencji, realizowanych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej EXATEL SA. Obsługa rynku masowego w obszarze klientów detalicznych i małych firm zostanie skoncentrowana w spółce zależnej NOM.

EXATEL planuje zacieśniać współpracę z operatorami międzynarodowymi, dzięki której już od kilku lat oferuje realizację łączy międzynarodowych. Spółka jest gotowa do budowania z innymi operatorami partnerstw handlowych, pozwalających na efektywniejsze połączenie posiadanych zasobów w celu realizacji rozległych projektów telekomunikacyjnych.

Rozbudowana infrastruktura, nowoczesna technologia i kompetentna kadra EXATEL SA, stanowią gwarancję realizacji przyjętych kierunków strategii.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie