Interactive Intelligence integruje usługi z Microsoft Office CS

Interactive Intelligence integruje usługi z Microsoft Office CS

Oprogramowania do komunikacji IP będzie współpracować z Microsoft Office Communications Server 2007 Release

Interactive Intelligence udostępnia wersję swojego uniwersalnego oprogramowania do komunikacji IP, która będzie współpracować z Microsoft Office Communications Server 2007 Release 2. Usprawni to komunikację i współpracę użytkowników biznesowych i agentów centrum kontaktowego.


Obsługa Office Communications Server 2007 R2 to kolejny krok po wprowadzonej w 2008 roku integracji oprogramowania Interactive Intelligence z pierwszą wersją Office Communications Server 2007.

Rozwiązanie Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence rozwija oprogramowanie Microsoft o funkcje takie jak: wielokanałowy routing w zależności od kompetencji, nagrywanie połączeń i ekranów, konsola operatora, zarządzanie personelem oraz kompleksowy system raportowania. Integracja umożliwia synchronizację obecności, przesyłanie błyskawicznych komunikatów pomiędzy dwoma systemami poprzez wspólny dla całej firmy katalog użytkowników; a dla administratora uproszczone zarządzanie użytkownikami obu rozwiązań.

Office Communications Server 2007 R2 zarządza komunikacją w czasie rzeczywistym, w tym komunikatami błyskawicznymi, połączeniami VoIP, a także audio- i wideokonferencjami. Współpracuje z istniejącymi systemami telekomunikacyjnymi, dzięki czemu firmy mogą wdrożyć zaawansowane mechanizmy konferencyjne i VoIP, nie rezygnując z już działających sieci telefonicznych. Office Communications Server 2007 R2 obsługuje także mechanizmy monitoringu obecności, co stanowi kluczową zaletę technologii unified communications.

Wszechstronny pakiet oprogramowania komunikacyjnego IP Interactive Intelligence, wprowadzony na rynek w 1997 roku, został zaprojektowany jako pojedyncza platforma, która eliminuje koszty i złożoność wprowadzaną przez systemy wielopunktowe.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie