KNF wybrał operatora: EXATEL

KNF wybrał operatora: EXATEL

EXATEL uruchomi sieć korporacyjną w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Exatel SA podpisały 4-letnią umowę na świadczenie usług transmisji danych dla 18 lokalizacji Urzędu w oparciu o sieć VPN MPLS oraz dostępu do sieci Internet wraz z zestawieniem i uruchomieniem łączy. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu publicznym. Kontrakt ma wartość ponad 2,5 mln zł brutto.


Zgodnie z umową usługi transmisji danych mają być świadczone w nowoczesnej technologii VPN MPLS, która zapewnia szybką i bezpieczną transmisję, zarówno głosu, jak i obrazu. EXATEL jest pionierem zastosowań technologii sieciowej MPLS w Polsce. Z rozwiązań EXATEL korzysta wiele instytucji i przedsiębiorstw w Polsce, w tym z sektora finansowo-bankowego. Spółka wdrożyła VPN MPLS m.in. w PKO Banku Polskim SA, Raiffeisen Banku Polskim SA, a także w Grupie PZU, gdzie wdrożenie objęło ponad 100 lokalizacji.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.
exatel, telefonia voip
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie