Mapa białych plam UKE. Telekomunikacja Polska ma wątpliwości

Mapa białych plam UKE. Telekomunikacja Polska ma wątpliwości

Sposób przygotowania mapy budzi bardzo poważne wątpliwości czy odpowiada ona stanowi faktycznemu

Urząd deklaruje, że mapa ma identyfikować miejsca, gdzie istnieje zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne, jakie są tam możliwości dostępu do telefonii stacjonarnej i do Internetu oraz gdzie należy uruchomić lub wspomóc inwestycje.


Jednak przyjęta przez UKE metodologia budowy mapy w oparciu o listowne zgłoszenia osób prywatnych oraz przedsiębiorców nie daje podstaw do formułowania merytorycznych wniosków na temat rzeczywistej sytuacji w zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego czy telefonii stacjonarnej.

Posługując się mapą przygotowaną przez UKE można dojść do wniosku, że w Polsce nie występują problemy z dostępem do usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z informacją UKE średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do Internetu z całego kraju w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych wynosi 7,42. Oznacza to że wg UKE tylko 0,07% gospodarstw domowych zgłosiło brak dostępu do Internetu.

Natomiast średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do telefonii stacjonarnej z całego kraju w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych wynosić ma 2,76. Oznacza to że wg. UKE tylko 0,03% gospodarstw domowych zgłosiło brak dostępu do usług telefonii stacjonarnej.

Warto też zwrócić uwagę, iż UKE stwierdza, że: ,,Mapy nie uwzględniają jednak informacji od tysięcy małych operatorów, do których Urzędowi trudno jest dotrzeć z powodu braku informacji o prowadzonej przez nich realnie działalności. Urząd szacuje, że może ich być ponad 3 tysiące i mogą oni obsługiwać nawet milion abonentów, świadcząc im usługi w technologii światłowodowej lub radiowej". Oznacza to, iż nawet w opinii UKE mapa ma poważne braki jeśli chodzi prezentowane dane.

W rzeczywistości Mapa pokazuje jedynie geograficzny rozkład zgłoszeń. W przypadku analizy dostępności usługi dostępu do Internetu wykorzystano zgłoszenia od niewiele ponad 10 tys osób. W przypadku telefonii stacjonarnej do analizy wykorzystano zgłoszenia od niewiele ponad 3,5 tys. osób. Fakt, iż takie zgłoszenia się pojawiają nie może być ignorowany, jednak UKE nie powinno na tej podstawie określać, które obszary są białymi plamami.

Analizując dane UKE wnioskuje się, że np. mazowieckie znajduje się wśród województw o najmniejszej dostępności usług telekomunikacyjnych. Taki wniosek jest jednak błędy bo wg danych GUS liczba abonentów telefonii stacjonarnej w woj. mazowieckim, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, jest największa w całym kraju i wynosi 334 łącza (dane GUS:2007). Według danych TP z czerwca 2008 usługi telefonii stacjonarnej TP docierają do 25% mieszkańców województwa mazowieckiego co również jest najlepszym wynikiem w całym kraju.

Rzetelna mapa, która pozwalałaby zidentyfikować ,,białe plamy" powinna zawierać informacje na temat istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na danym obszarze. Nie znamy przyczyn, jakie stały za zgłoszeniem braku dostępu do usług. Brak pogłębionej analizy oraz wskazywanie już teraz obszarów, na których jest niedostateczna dostępność usług pozwala twierdzić, że przedstawione wnioski są mało wiarygodne. Ponadto, mapa UKE ogranicza się tylko do dostępu do Internetu świadczonego w sieci stacjonarnej z pominięciem technologii bezprzewodowych, które w wielu przypadkach oferują usługę substytucyjną dla dostępu stacjonarnego.

PTK Centertel rozwija dostęp do Internetu w technologii CDMA. Do dzisiaj pokryto ponad 50% powierzchni kraju. Sieć PTK Centertel pokrywa obszary wskazane przez Prezesa UKE jako białe plamy. Należy podkreślić, że do końca 2009 roku sieć CDMA zapewni pokrycie od 80% do 85% powierzchni kraju.

Poniższa mapa przedstawia szacunkowy zasięg sieci CDMA oraz UMTS/HSDPA wdrożony przez PTK Centertel - stan na 31 grudnia 2008.

Operatorzy komórkowi oferują dostęp do Internetu w technologii UMTS, która umożliwia dostęp do sieci z prędkością do 384 Kb/s i HSDPA, która umożliwia przesyłanie danych do 7,2 Mb/s. W sieci Orange mobilny dostęp do internetu w technologii UMTS/HSDPA jest dostępny dla 51,8% populacji. Ponadto PTK Centertel świadczy dostęp w technologii GSM/EDGE (do 240 Kb/s) który zapewniony jest dla 99,52% populacji.

UKE na liście dostawców Internetu stacjonarnego pomija PTK Centertel, który świadczy usługę stacjonarnego dostępu do Internetu Orange Freedom na bazie oferty Bitstream. Takie podejście wydaje się dyskryminujące, ponieważ jednocześnie na liście znajdują się inni operatorzy, którzy świadczą usługi na bazie oferty Bitstream tacy jak Tele2, Netia, Dialog.

Niewłaściwe są także dane nt. liczby abonentów dostępu szerokopasmowego podawane przez UKE. Liczba abonentów dostępu szerokopasmowego w Polsce wg informacji zawartych pod mapami UKE wynosi 3 332 974. Zdaniem TP liczba ta jest znacząco zaniżona. Szacunki TP wskazują iż we wrześniu 2008 w Polsce było 5 263 000 linii szerokopasmowych, czyli o prawie 2 mln linii więcej niż podaje regulator.

W związku z powyższymi brakami mapa nie spełnia zadania, dla którego została stworzona a w szczególności nie pomoże w uzyskaniu szczegółowych informacji o istniejących na obszarze ich zamieszkania możliwościach w zakresie dostępu do telefonii stacjonarnej i do Internetu, przede wszystkim o operatorach już działających na tych obszarach. Jak powyżej wskazano lista operatorów jest nie pełna oraz mapa nie uwzględnia wszystkich technologii stosowanych w Polsce a zatem wprowadza w błąd potencjalnego konsumenta wpływając na jego wybór.

Telekomunikacja Polska oferuje swoją pomoc przy poprawie mapy i całościowym usunięciu błędów oraz nieścisłości.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie