Minister Infrastruktury rozmawia z UE o roamingu

Minister Infrastruktury rozmawia z UE o roamingu

Cezary Grabarczyk spotkał się z Viviane Reding, Komisarzem ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów

7 listopada Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk spotkał się z Viviane Reding, Komisarzem UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. W spotkaniu uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk.


Spotkanie poświęcone było przede wszystkim omówieniu prac nad tzw. pakietem łączności elektronicznej. Od listopada 2007 r. na forum Rady UE trwają prace nad projektami zmian dyrektyw Komisji Europejskiej modyfikującymi obecne ramy prawne UE dla sektora telekomunikacji. Podczas spotkania rozmawiano również na temat projektu zmian w rozporządzeniu o roamingu międzynarodowym.

Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
- projekt utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej,
- wprowadzenie do dyrektywy dostępowej zapisów dotyczących podziału funkcjonalnego przedsiębiorstwa posiadającego znaczącą pozycję rynkową,
- przedłużenie czasu obowiązywania oraz poszerzenie przedmiotowego zakresu rozporządzenia regulującego ceny międzynarodowych połączeń na telefony komórkowe.

Omówione zagadnienia będą stanowić przedmiot posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, w którym weźmie udział Minister Cezary Grabarczyk, a które odbędzie się 27 listopada br.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie