MWC: Ambient Assisted Living od Emporia Telecom

MWC: Ambient Assisted Living od Emporia Telecom

"... Emporia Telecom przedstawiło podejście firmy do idei Ambient Assisted Living (AAL), polegającej na tworzeniu udogodnień technologicznych dla osób w podeszłym wieku. Prezentuje je w swoim Laboratorium Innowacji zlokalizowanym na kongresie MWC w Barcelonie. W ramach Ambient Assisted Living Room zostaną zaprezentowane mobilne rozwiązania mHealth ułatwiające osobom starszym komfortowe funkcjonowanie w środowisku ich życia. Główny nacisk położono na najlepiej znane użytkownikom technologie, takie jak telewizja. To jedyny sposób na to, aby zapewnić usuwanie barier i skutecznie pomagać osobom starszym...

 

Zmiany demograficzne stały się jednym z największych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Ze względu na postęp medyczny, ludzie żyją dziś dłużej. Jednocześnie opieka nad osobami w podeszłym wieku staje się coraz trudniejsza. Dobrym porównaniem, które doskonale oddaje ten problem, jest proporcja osób aktywnych życiowo do osób na emeryturze. W roku 1950 stosunek ten wynosił 14:1, natomiast przewiduje się, że w roku 2050 wynosić on będzie w krajach rozwiniętych 2:1, a w niektórych krajach, takich jak np. Japonia, jego wartość osiągnie nawet 1:1. Coraz mniejsza liczba młodych ludzi musi zatem utrzymywać wzrastającą liczbę osób starszych. Coraz wyższe koszty związane z tymi zjawiskami społecznymi można będzie z kolei obniżyć poprzez restrukturyzację sektora medycznego w zakresie usług świadczonych dla osób starszych.

? Rozwiązania mobilne mHealth

Aplikacje mHealth mogą służyć pomocą w trzech różnych obszarach:

? poprzez usamodzielnianie osób starszych, dzięki czemu osoby te będą mogły żyć dłużej we własnych domach

? poprzez monitorowanie przebiegu poważnych, choć niekoniecznie zagrażających życiu chorób, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze

? poprzez wysyłanie informacji i przypomnień dotyczących czynności prozdrowotnych.

Na drodze ku wprowadzaniu powyższych rozwiązań stają zazwyczaj dwie przeszkody. Po pierwsze, brakuje motywacji i woli roztaczania opieki i zapobiegania chorobom. Często obserwuje się również trudności osób starszych w obsłudze nowych, obcych im technologii.

Telefony komórkowe z serii Emporia, takie jak emporia CAREplus, wychodzą tym problemom naprzeciw. emporiaCAREplus jest prosty w obsłudze, podobnie do wszystkich modeli emporia z dodatkowymi funkcjami podnoszącymi bezpieczeństwo, takimi jak czujnik upadku, przycisk aktywowania alarmu oraz łączność z innymi urządzeniami w systemie ESAF (European Social Alarm Frequency).

? emporiaCAREplus: jeszcze więcej bezpieczeństwa

,,Technologie mHealth i AAL to obecnie bardzo często poruszany temat. Istotnym elementem staje się świadczenie usług, które pomagają naszym klientom oraz mogą być z łatwością wykorzystywane w ich codziennym życiu. Emporia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadzając w swoich telefonach przycisk alarmowy oraz podejmując współpracę
z instytucjami sprawującymi opiekę, oferując tym samym prostą, szybką i bardzo kompetentną pomoc w razie wystąpienia sytuacji alarmowych. Dzięki nowej platformie emporia4CARE członkowie rodzin mogą również czynnie włączyć się w pomoc swoim bliskim w podeszłym wieku", twierdzi Eveline Pupeter, CEO w Emporia Telecom.

Telefon emporiaCAREplus, w połączeniu z platformą usług emporia4CARE zapewnia użytkownikom nowy sposób na poprawę ich bezpieczeństwa.

Zdalna obsługa i lokalizacja użytkownika jeszcze łatwiejsza dzięki emporia4CARE

Dzięki platformie emporia4CARE, telefon emporiaCAREplus można teraz obsługiwać
w sposób zdalny. To funkcjonująca w oparciu o dostęp internetowy platforma, w której dane kontaktowe można zapisywać na liście kontaktów w formie numerów alarmowych. Platforma może również służyć do lokalizacji użytkownika. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej, telefon może określić pozycję geograficzną użytkownika i udostępnić ją na mapie w trybie online. Dodatkową możliwością jest zarejestrowanie telefonu osoby zaprzyjaźnionej, dzięki czemu możliwe jest lokalizowanie pozycji przy pomocy zwykłego smartfonu. Zapewnia to zachowanie wysokiego poziomu prywatności. Wszystkie żądania lokalizacyjne muszą być w takim przypadku potwierdzone poprzez użytkownika.

Aparat emporiaCAREplus wyposażono w chip pracujący na odpowiedniej częstotliwości, przez który można łączyć się z innymi przekaźnikami radiowymi (np. bransoletki, zegarki
i naszyjniki alarmowe czy czujniki ognia lub dymu). Informacje alarmowe przesyłane przez tego typu urządzenia bezprzewodowe mogą być przekazywane do telefonu emporia, który
z kolei wykonuje automatyczne połączenie alarmowe.

Dzięki protokołowi mHealth Protocol 4, telefon emporia może łączyć się z systemem instytucji zajmujących się ratownictwem. Obecnie można łączyć się z takimi organizacjami jak np. Czerwony Krzyż. Po naciśnięciu przycisku alarmowego zostaje zawiadomione centrum alarmowe. Serwer centrum alarmowego może przetwarzać dane GPS i dzięki temu ustalać lokalizację wysłania sygnału alarmowego.

"Łącząc pomoc pochodzącą od osób prywatnych i instytucji zajmujących się ratownictwem uzyskaliśmy bardzo istotną dla użytkowników telefonu funkcjonalność w ramach naszego własnego systemu alarmowego. Odzwierciedla to nasze podejście do technologii mobilnych z segmentu mHealth: oferowanie naszym klientom odpowiednio dobranych funkcjonalności
o określonym zakresie zadań oraz tworzenie skutecznie działających systemów bezpieczeństwa", mówi Eveline Pupeter.

? Funkcje bezpieczeństwa w emporiaCAREplus

Aparat wyposażono w funkcję wykonywania połączeń alarmowych, w ramach której użytkownik ma możliwość zdefiniowania pięciu numerów telefonów pod przyciskiem alarmowym. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej, osoby te zostają automatycznie powiadomione, a inteligentny system dopilnuje, aby każde z połączeń zostało odebrane.

Dodatkowo emporiaCAREplus wyposażono w detektor upadku. Dzięki czujnikowi przyspieszeń aparat samodzielnie rozpoznaje sytuacje, w której użytkownik przewraca się. Telefon uruchamia procedurę alarmową w sposób automatyczny. Fałszywe alarmy można anulować w przeciągu 5 sekund.

Dzięki połączeniu emporiaCAREplus z zegarkiem alarmowym emporia, alarm można również uruchomić poprzez przyciśnięcie dwóch z czterech przycisków na zegarku. Oznacza to, że użytkownik nie musi mieć przy sobie telefonu, a alarm można uruchomić alarm przy pomocy zegarka, w podobny sposób jak w przypadku domowych systemów alarmowych. Rozwiązanie takie jest szczególnie popularne w przypadku wypadków przydarzających się w domu, takich jak upadki w łazience czy potknięcie się na schodach.

? Projekt szczególnie przyjazny dla użytkownika

Projekt emporiaCAREplus jest szczególnie przyjazny dla użytkownika. Duże, jasno oddzielone przyciski, które można łatwo wyczuć palcami, posiadają duże, wyraźne cyfry
i litery. Kluczowe funkcje takie jak menu, klawiatura, budzik czy wbudowana latarka mogą być uruchamiane na stronie przycisków. Przycisk zasilania umieszczono na samej górze tak, aby był dobrze widoczny i łatwo dostępny. Duży, kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną dozę kontrastu. W menu pomyślano również o wyraźnych symbolach i opcji powiększania wielkości czcionki.

 

 

 

 

PDAclub.pl
Czytaj także
Polecane galerie