Netia uruchomi darmowy internet w Grodzisku Mazowieckim

Netia uruchomi darmowy internet w Grodzisku Mazowieckim

Netia SA wygrała pierwszy w historii przetarg dotyczący wielopoziomowej współpracy z samorządem lokalnym

Netia SA wygrała pierwszy w historii przetarg dotyczący wielopoziomowej współpracy z samorządem lokalnym - gminą Grodzisk Mazowiecki. Na mocy porozumienia Netia uruchomi 15 hotspotów WiFi, przez które gmina zapewni bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców i turystów. Do budowy sieci Netia wykorzysta transmisję w technologii WiMAX.


,,Podpisanie przez Netię umowy z gminą Grodzisk Mazowiecki jest przełomowym krokiem we współpracy firm telekomunikacyjnych z samorządami. Nasza współpraca pozwoli wyznaczyć kierunek rozwoju usług darmowego dostępu do internetu, a także przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców terenów słabo zurbanizowanych." - powiedział Paweł Caban, Starszy Kierownik Projektu WiMAX.

W myśl umowy z gminą Grodzisk Mazowiecki Netia wybuduje, uruchomi i będzie utrzymywać przez okres 3 lat sieć 15 hotspotów WiFi zasilonych transmisją w technologii WiMAX, przez które gmina zapewni bezpłatny ograniczony dostęp do internetu dla mieszkańców i turystów w centrum miasta oraz na terenach słabo zurbanizowanych (obejmując swoim zasięgiem między innymi wiejskie placówki kulturalne).

Gmina Grodzisk Mazowiecki zobowiązana jest do udostępnienia miejsc i innych środków przekazu (prasa lokalna, radio, banery) na reklamę usług Netii oraz wsparcia Netii w technicznej realizacji komercyjnego dostępu do usług telekomunikacyjnych na swoim terenie. Ponadto Urząd Gminy będzie korzystał z usług telekomunikacyjnych Netii, zrealizowanych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązanie Integralnet.

Realizacja projektu współpracy z Samorządem możliwa jest dzięki zaangażowaniu wielu działów Netii, pozwalającemu dopasować dostarczane rozwiązania do potrzeb gminy.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie