Perła dla Multimediów

Perłę Polish Market w kategorii ,,Infrastruktura", za zajęcie trzeciego miejsca otrzymała Multimedia Polska

W piątek, 21 listopada 2008 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszono wyniki 6. edycji rankingu ,,Perły Polskiej Gospodarki" organizowanego przez anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Perłę w kategorii ,,Infrastruktura", za zajęcie trzeciego miejsca otrzymała spółka Multimedia Polska.


,,Jest to niewątpliwy sukces zważywszy, iż jedynie 243 firm, z ponad dwóch tysięcy zaproszonych do udziału w tym rankingu, spełniło przyjęte kryteria ekonomiczne. Stanowi to o niewątpliwej dynamice rozwoju firmy Multimedia Polska i skuteczności realizowanej strategii." - podsumowała Krystyna Woźniak-Trzosek Prezes Zarządu, Redaktor Naczelna Polish Market.

Kapituła wyróżnia najbardziej efektywne ekonomicznie przedsiębiorstwa w Polsce według ustalonych kryteriów tj.: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym, wydajność pracy. Ranking obejmuje firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie).

Laureatami Pereł Polskiej Gospodarki 2008 w kategorii firm osiągających przychody powyżej 1 mld zł rocznie zostały Stalprodukt, Grupa Żywiec i Polkomtel.

Laureatami w kategorii firm o przychodach od 100 mln zł do 1 mld zł zostały Dom Development, Cyfrowy Polsat i Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław.

Kapituła konkursu przyznała również Perły Honorowe w kategoriach:
gospodarka - Januszowi Steinhoffowi,
nauka - prof. Janowi Lubińskiemu,
kultura - Małgorzacie Walewskiej,
krzewienia polskich tradycji i wartości patriotycznych - prof. Normanowi Daviesowi, a także w kategorii krzewienia wartości społecznych - Fundacji TVN "Nie jesteś sam" Bożeny Walter oraz Fundacji "Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny" Włodzimierza Kuźmierkiewicza.

Patronat Honorowy na 6. edycją Rankingu objęli Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie