Podręcznik Użytkownika BlackBerry Passport

Podręcznik Użytkownika BlackBerry Passport


Jeśli właśnie stałeś się szczęśliwym posiadaczem BlackBerry Passport i zdecydowałeś się rozpocząć przygodę z systemem BlackBerry 10, to dobrze trafiłeś. To właśnie dla Ciebie powstał niniejszy podręcznik użytkownika. Pomoże Ci on lepiej poznać twoje nowe urządzenie i zapozna Cię z funkcjami i możliwościami najnowszego wydania systemu BlackBerry 10.3. Znajdziesz w nim też informacje dotyczące konfigurowania i używania urządzenia, rozwiązywania często spotykanych problemów, a także odpowiedzi na często zadawane pytania.KONFIGURACJA

Konfiguracja Passporta i podstawowe jego funkcje :

 • Ikony powiadomień
 • Ikony menu
 • Konfigurowanie urządzenia
 • Korzystanie z gestów
 • Personalizowanie urządzenia
 • Informacje o pomocy technicznej
 • Zmiana urządzeń
  • Przygotowanie do zmiany urządzenia
  • Zmiana z urządzenia BlackBerry
   • Tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia
   • Sprawdzanie, która wersja oprogramowania została zainstalowana w poprzednim urządzeniu
  • Zmiana na urządzenie działające na oprogramowaniu w wersji BlackBerry Device Software5 lub BlackBerry 6
  • Zmiana na urządzenie działające na oprogramowaniu BlackBerry 7
  • Zmiana z urządzenia BlackBerry 10
  • Zmiana z urządzenia iPhone lub Android
  • Przesył danych za pomocą aplikacji Zmiana urządzeń
  • Przenoszenie danych do nowego urządzenia przy użyciu komputera i programu BlackBerry Link
  • Przenoszenie danych za pomocą karty multimedialnej
  • Przesyłanie danych kontaktowych, używając karty SIM
  • Dodawanie konta e-mail do nowego urządzenia
  • Po zmianie urządzeń
   • Dodawanie kont do nowego urządzenia
   • Usuwanie danych z urządzenia BlackBerry
   • Pobieranie aplikacji ze sklepu BlackBerry World
  • Rozwiązywanie problemów: zmiana urządzeń
   • Nie można przenieść karty SIM do nowego urządzenia BlackBerry 10
   • Niektórych danych z poprzedniego urządzenia nie ma w nowym urządzeniu
   • Nie można przenieść elementów za pomocą karty multimedialnej
 • BlackBerry ID
  • Ustawianie nowego identyfikatora BlackBerry ID
  • Potwierdź swoją nazwę użytkownika BlackBerry ID
  • Zmiana hasła BlackBerry ID
  • Zmiana informacji dotyczących identyfikatora BlackBerry ID
  • Korzystanie z identyfikatora BlackBerry ID do zmiany urządzeń
  • Jak zresetować utracone lub zapomniane hasło BlackBerry ID?

USTAWIENIA Ustawienia :

 • Dostosowywanie ustawień urządzenia
  • Konfiguracja szybkich ustawień
  • Omówienie ustawień urządzenia
 • Aktualizacja oprogramowania urządzenia
  • Włączenie automatycznych aktualizacji oprogramowania urządzenia
  • Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych za pomocą aplikacji BlackBerry Link
 • Bateria i zasilanie
  • Wyłączanie urządzenia
  • Ładowanie baterii urządzenia
  • Bateria i ikony ładowania
  • Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
  • Monitorowanie czasu pracy akumulatora, wykorzystania pamięci i procesora oraz ilości pamięci masowej w urządzeniu
  • Sygnalizacja stanu baterii za pomocą diod LED
  • W jaki sposób można wydłużyć żywotność baterii

  • Bezpieczeństwo urządzenia i baterii
   • Wyświetlanie informacji dotyczących bezpieczeństwa, gwarancji i poufności urządzenia
 • Połączenia
  • Sprawdzanie, z którymi sieciami bezprzewodowymi łączy się urządzenie
  • Nadawanie nazwy urządzeniu
  • Ikony połączenia bezprzewodowego
  • wybieranie połączenia
  • Włączanie trybu samolotowego
  • Sieć telefonii komórkowej
   • Łączenie z siecią telefonii komórkowej
   • Zmiana ustawień APN dla domyślnego połączenia internetowego
   • Automatyczne łączenie z siecią VPN
   • Roaming
   • Zarządzaj ustawieniami wykorzystania danych komórkowych
    • Ustaw miesięczne powiadomienie o limicie danych
   • Rozwiązywanie problemów: sieć komórkowa
  • połączenia Wi-Fi
   • Łączenie z siecią Wi-Fi
   • Zmiana priorytetu zapisanych sieci Wi-Fi
   • Usuwanie zapisanej sieci Wi-Fi
   • Wyłączanie lub ponowne włączanie zapisanej sieci Wi-Fi
   • Ustawienia sieci Wi-Fi
   • Łączenie z innym urządzeniem z zastosowaniem technologii Wi-Fi Direct
   • Łączenie z urządzeniem Wi-Fi CERTIFIED Miracast
   • Dodawanie profilu VPN
   • Rozwiązywanie problemów: sieć Wi-Fi
  • Mobilny punkt aktywny
   • Udostępnianie połączenia z Internetem w trybie Mobilny punkt aktywny
   • Sposób znalezienia ustawień trybu Mobilny punkt aktywny
   • Odłączanie urządzenia od mobilnego punktu aktywnego
   • Rozwiązywanie problemów: tryb Mobilny punkt aktywny
  • Tethering do Internetu
   • Udostępnianie połączenia w sieci komórkowej z użyciem funkcji Tethering do Internetu
   • Rozwiązywanie problemów: Tethering do Internetu
  • połączenia Bluetooth
   • Włącz moduł Bluetooth
   • Parowanie i łączenie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth
   • Zapisywanie informacji Bluetooth o parowaniu w znaczniku NFC
   • Zmiana nazwy sparowanego lub zapisanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
   • Odłączanie sparowanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
   • Usuwanie zapisanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
   • Parowanie urządzenia z samochodem
   • Ustawianie sposobu dostępu do wiadomości za pomocą zestawu samochodowego obsługującego technologię Bluetooth
   • Korzystanie z danych logowania do sieci twojego urządzenia w samochodzie
   • Automatyczne ustanawianie połączenia Bluetooth podczas włączania urządzenia
   • Obsługiwane profile Bluetooth
   • Rozwiązywanie problemów: Bluetooth
  • NFC
   • Co oznacza skrót NFC?
   • Włączanie modułu NFC
   • Wysyłanie pliku za pomocą funkcji NFC
   • Znajdowanie ustawień NFC
  • Łączenie urządzenia z urządzeniem USB
  • Podłączanie urządzenia do wyświetlacza HDMI
  • Monitorowanie bezprzewodowego zużycia danych
 • Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu
  • Używanie gestów Klawiatura BlackBerry
  • Pisanie na klawiaturze Klawiatura BlackBerry
   • Wpisywanie znaku akcentowanego
   • Wpisywanie symbolu lub liczby
   • Włączanie blokady symboli
   • Wpisywanie wielkich liter
  • Zmiana ustawień klawiatury, wprowadzania lub wpisywania
  • Szybsze pisanie z zastosowaniem opcji automatycznej pomocy
  • Wybieranie tekstu za pomocą aplikacji Klawiatura BlackBerry
  • Wycinanie, kopiowanie i wstawianie tekstu
  • Usuwanie tekstu za pomocą opcji Klawiatura BlackBerry
  • Wybieranie sugerowanych słów wyświetlanych podczas pisania
   • Wybieranie podpowiadanego wyrazu
  • Sprawdzanie pisowni
   • Włączanie sprawdzania pisowni
   • Akceptowanie podpowiedzi
   • Zmiana ustawień sprawdzania pisowni
   • Edytowanie osobistego słownika
  • Tworzenie niestandardowych skrótów tekstowych
   • Włączanie odgadywania słów
   • Dodawanie nowego skrótu tekstowego
  • Usuwanie listy nauczonych słów
  • Zmiana lub usunięcie skrótu tekstowego
  • Pisanie za pomocą funkcji dyktowania
 • Język
  • Zmiana języka wyświetlania
  • Zmiana ustawień regionalnych urządzenia
  • Zmiana języka wprowadzania
   • Wybór alternatywnego układu klawiatury
  • Zmiana języka wprowadzania głosowego
 • Metody wprowadzania na klawiaturze


  • Pisanie w innych językach
 • Ekran
  • Zmiana podświetlenia
  • Zmiana rozmiaru czcionki
  • Ustawianie tapety
  • Włączenie blokady obrotu
  • Korzystanie z urządzenia jako latarki
  • Wyłączanie etykiet ikon na pasku akcji
 • Dostępność
 • Karty multimedialne i pamięć masowa
  • Przenoszenie lub kopiowanie plików multimedialnych i dokumentów
  • Używanie karty multimedialnej
  • Usuwanie danych z karty multimedialnej
  • Sprawdzanie ilości wolnego miejsca
  • Jak zwolnić miejsce w pamięci masowej?
  • Komunikaty o błędach: karta multimedialna
  • Rozwiązywanie problemów: pamięć masowa
 • Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link
  • Informacje o parowaniu i łączeniu urządzenia z komputerem lub tabletem
   • Konfiguracja komputera w programie BlackBerry Link
   • Konfiguracja urządzenia w programie BlackBerry Link
   • Informacje o identyfikatorze BlackBerry ID i programie BlackBerry Link
  • Informacje o zdalnym dostępie do plików
  • Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia
   • Ustawianie preferencji kopii zapasowej w programie BlackBerry Link
   • Tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia
   • Przywracanie danych urządzenia
  • Informacje na temat aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą programu BlackBerry Link
   • Aktualizacja oprogramowania urządzenia za pomocą programu BlackBerry Link
   • Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych za pomocą aplikacji BlackBerry Link
  • Rozwiązywanie problemów: program BlackBerry Link

TELEFON
Telefonowanie i połączenia głosowe :

 • Ikony Telefon
 • Wykonywanie i odbieranie połączeń
  • Nawiązywanie połączenia telefonicznego
  • Odbieranie lub odrzucanie połączenia
  • Zawieszanie połączenia
  • Wykonywanie notatek w trakcie połączenia
  • Automatyczne odbieranie połączeń
  • Przenoszenie połączenia z zestawu słuchawkowego do urządzenia
  • Przenoszenie połączenia do trybu BBM Video
 • Rozpoczynanie połączenia 3-stronnego
 • Dodawanie kontaktu lub numeru do listy szybkiego wybierania
 • Połączenia oczekujące, przekazywanie i blokowanie połączeń
  • Blokowanie połączeń
  • Włączanie i wyłączanie połączeń oczekujących
  • Konfigurowanie przekazywania połączeń
 • Opcje telefonu
  • Włączanie połączeń priorytetowych
  • Zmiana domyślnych wiadomości funkcji Odpowiedz teraz
  • Pokazywanie lub ukrywanie numeru podczas wykonywania połączeń wychodzących
  • Ustawiane tonów niskich i wysokich dla połączeń
  • Ustawienie domyślnego numery kierunkowego strefy lub kraju
  • Ograniczenie numerów telefonów, pod które można dzwonić
  • Wyświetlanie podsumowania połączeń
  • Wyszukiwanie własnego numeru telefonu
 • Rozwiązywanie problemów: telefon
  • Brak możliwości zawieszenia rozmowy w celu odebrania połączenia przychodzącego
 • Powiadomienia i dzwonki
  • Powiadomienia i dzwonki â informacje
  • Zmiana powiadomień lub dzwonków
  • Metody wyłączania wszystkich dźwięków i dzwonków z wyjątkiem połączeń
  • Dostosowywanie powiadomień dla kontaktu
  • Dostosowywanie powiadomień dla aplikacji
  • Wyłączanie wszystkich powiadomień i dzwonków
  • Zmiana ustawień powiadomień dla alarmów poziomu 1
  • Wyświetlanie wiadomości za pomocą funkcji Natychmiastowy podgląd i odpowiadanie na nie
   • Wyłączanie funkcji Natychmiastowy podgląd
   • Pisanie odpowiedzi bezpośrednio w funkcji Natychmiastowy podgląd
  • Powiadomienia na ekranie blokady â informacje
   • Wyłączanie funkcji Powiadomienia na ekranie blokady
   • Wyświetlanie funkcji Powiadomienia na ekranie blokady
   • Ustawianie ekranu na włączanie się przy nowych powiadomieniach
   • Ustawianie opcji Powiadomienia na ekranie blokady, tak aby wyświetlać tylko dane nadawcy
  • Rozwiązywanie problemów: powiadomienia i dzwonki
   • Moje urządzenie nie dzwoni ani nie wibruje, gdy nadchodzi połączenie albo wiadomość
   • W urządzeniu nie są wyświetlane wiadomości za pomocą funkcji Natychmiastowy podgląd
   • W urządzeniu nie są wyświetlane wiadomości za pomocą funkcji Powiadomienia na ekranie blokady
 • Poczta głosowa
  • Konfigurowanie poczty głosowej
  • Użycie usługi wizualnej poczty głosowej

HUB BlackBerry Hub oraz e-mail

 • Utrzymywanie stałego połączenia z programem BlackBerry Hub
 • Skróty klawiaturowe: BlackBerry Hub
 • Konfigurowanie kont i zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie poczty e-mail lub innych typów kont na urządzeniu
  • Konfigurowanie kont służbowych
  • Zmiana ustawień konta
  • Usuwanie konta z urządzenia
  • Rozwiązywanie problemów: Konfigurowanie kont
 • Ikony listy wiadomości w programie BlackBerry Hub
 • Wyświetlanie i wyszukiwanie wiadomości
  • Nawigacja na liście wiadomości i powiadomień
  • Wyświetlanie wiadomości według konta lub typu wiadomości
  • Wyświetlanie zarchiwizowanych wiadomości e-mail
  • Wyszukiwanie wiadomości
  • Filtrowanie wyszukiwania w opcji BlackBerry Hub
  • Wyświetlanie ważnych wiadomości w programie BlackBerry Priority Hub
  • Wyświetlanie otrzymanych załączników
 • Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych z programu BlackBerry Hub
 • Zarządzanie wiadomościami
  • Usuwanie wiadomości
  • Katalogowanie wiadomości e-mail
  • Oznaczanie wiadomości flagą
  • Zarządzanie wiadomościami za pomocą BlackBerry Hub Natychmiastowe działania
  • Zaznaczanie wiadomości jako przeczytanej lub nieprzeczytanej
  • Pobieranie lub udostępnianie obrazu z wiadomości e-mail
  • Zapisywanie kopii roboczej wiadomości e-mail
 • Zabezpieczenie wiadomości e-mail
  • Aktualizowanie ustawień bezpiecznego adresu e-mail
 • Ikony zabezpieczonych wiadomości e-mail
 • Nawigacja w programie BlackBerry Hub
 • Dostosowanie ustawień BlackBerry Hub
  • Ustawianie odpowiedzi "Poza biurem"
  • Dodawanie podpisu do konta e-mail
  • Zmiana domyślnego adresu e-mail lub kalendarza
  • Zmiana sposobu wyświetlania wiadomości w programie BlackBerry Hub
  • Zmiana kolejności kont w programie BlackBerry Hub
  • Zmiana wiadomości widocznych w programie BlackBerry Hub
  • Zmiana opcji wiadomości tekstowych
  • Zmiana ustawień zaawansowanych wiadomości tekstowych
  • Wyłączanie transmisji informacji sieciowych
 • Uaktualnianie stanu w serwisie Facebook, Twitter lub LinkedIn z poziomu aplikacji BlackBerry Hub
 • Nawiązywanie połączenia za pomocą aplikacji BlackBerry Hub
 • Publiczne wiadomości ostrzegawcze
 • Rozwiązywanie problemów: aplikacja BlackBerry Hub
 • BBM

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

MULTIMEDIA Multimedia

 • Zmiana głośności multimediów
 • Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki
 • Rozwiązywanie problemów: multimedia
  • Nie można otworzyć pliku multimedialnego
 • Aparat
  • Ikony Aparat
  • Robienie zdjęć i nagrywanie filmów
   • Zrobienie zdjęcia
   • Włączanie blokady autofokusa
   • Wyłączanie opcji Wykrywanie twarzy
   • Ustawianie licznika czasu do zrobienia zdjęcia
   • Zerkanie na ostatnio zrobione zdjęcie lub nagrany film
  • Nagrywanie filmu
   • Ustawianie rozmiaru filmu wideo
  • Robienie zdjęć panoramicznych
  • Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów wideo
  • Korzystanie z trybu Time Shift
   • Wybór najlepszego zdjęcia za pomocą trybu Time Shift
   • Wybór najlepszego zdjęcia za pomocą trybu Time Shift
   • Późniejsze edytowanie zdjęć Time Shift
  • Zmiana ustawień fotografowania
   • Tryby robienia zdjęć
   • Tryby widoku
   • Wyłączanie funkcji Automatyczna sugestia
  • Zmiana ustawień aparatu
   • Zapisywanie plików multimedialnych we wbudowanej pamięci multimediów
   • Zapisywanie oryginalnego zdjęcia razem z wersją HDR
   • Wyłączanie opcji Stabilizacja filmu
   • Oznaczanie geograficzne zdjęć
  • Rozwiązywanie problemów: aparat
   • Nie można włączyć lampy błyskowej lub używać oświetlenia wideo
   • Nie można zrobić zdjęcia ani nagrać filmu wideo
   • Nie mogę zapisać zdjęć ani filmów na karcie multimedialnej
   • Nie udaje mi się zrobić ostrego zdjęcia panoramicznego
 • Obrazy

  • Ikona Zdjęcia
  • Powiększanie lub zmniejszanie zdjęcia
  • Przewijanie zdjęcia
  • Edytowanie zdjęć
   • Przycinanie i obracanie zdjęcia
   • Ulepszanie zdjęć
   • Dodawanie filtra do zdjęcia
   • Dodawanie ramki do zdjęć
  • Informacje o Automatycznych historiach
   • Zmiana ustawień automatycznych historii
   • Edytowanie automatycznej historii
   • Wyłączanie funkcji generowania automatycznych historii
  • Dodawanie zdjęcie do aplikacji BlackBerry Story Maker
  • Udostępnianie zdjęcia
  • Robienie zrzutu ekranu urządzenia
  • Porządkowanie zdjęć i albumów
   • Tworzenie albumu zdjęć
   • Ustawianie organizacji zdjęć w albumach
   • Przenoszenie zdjęcia do innego albumu
   • Zmiana nazwy zdjęcia
   • Zmiana nazwy lub usuwanie albumu
  • Dodawanie zdjęć do ekranu Ulubione
  • Obsługiwane rozszerzenia nazw plików obrazów
 • Muzyka
  • Ikony Muzyka
  • Odtwarzanie muzyki
   • Odtwarzanie, wstrzymywanie lub pomijanie utworu
   • Zmiana głośności muzyki
   • Wyświetlanie muzyki
  • Tworzenie list odtwarzania i porządkowanie muzyki
   • Tworzenie listy odtwarzania
   • Dodawanie aktualnie odtwarzanych utworów do listy odtwarzania
   • Edytowanie lub zmiana nazwy listy odtwarzania
  • Dodawanie utworu do ekranu Ulubione
  • Ustawienie utworu jako dzwonka
  • Włączanie korektora graficznego w aplikacji Muzyka
  • Ustawianie dźwięku w aplikacji Muzyka
  • Wyświetlanie właściwości utworu
  • Włączanie opcji Skróty muzyczne
  • Odtwarzanie ostatnio wybranej muzyki
  • Rozwiązywanie problemów: muzyka
   • Nie można otworzyć pliku multimedialnego
 • Wideo
  • Ikony Wideo
  • Odtwarzanie lub wstrzymywanie filmów
  • Edytowanie filmów wideo
   • Obrót filmu wideo
   • Zmiana długości filmu wideo
   • Ulepszanie filmu wideo
   • Dodawanie zwolnionego tempa do filmów wideo
   • Dodawanie filtrów do filmu wideo
  • Dodawanie filmu wideo do aplikacji BlackBerry Story Maker
  • Porządkowanie filmów wideo i albumów
   • Tworzenie albumu z filmami wideo
   • Przenoszenie filmu wideo do innego albumu
   • Zmiana nazwy filmu wideo
  • Dodawanie filmu wideo do ekranu Ulubione
  • Powtarzanie filmów wideo
  • Włączanie korektora graficznego w filmach wideo
 • BlackBerry Story Maker â informacje
  • Tworzenie historii za pomocą aplikacji BlackBerry Story Maker
  • Edytowanie historii w aplikacji BlackBerry Story Maker
   • Dodawanie i usuwanie multimediów z istniejących historii
   • Zmiana kolejności wyświetlania multimediów w historii
   • Edytowanie multimediów używanych w historii
   • Zmiana muzyki lub tytułów w historii
   • Zmiana tematu w historii
  • Usuwanie historii w programie BlackBerry Story Maker
  • Zapisywanie historii w aplikacji BlackBerry Story Maker
  • Zmiana ustawień aplikacji BlackBerry Story Maker
  • Zmiana ustawień historii
 • Udostępnianie multimediów
  • Udostępnianie multimediów â informacje
  • Odtwarzanie lub wyświetlanie pliku multimedialnego w urządzeniu z certyfikatem DLNA Certified
  • Synchronizacja plików multimedialnych w urządzeniach DLNA Certified
 • Radio FM â informacje
  • Skanowanie stacji radiowych
  • Ręczne dostrajanie stacji radiowej
  • Słuchanie Radia FM
  • Dodawanie stacji radiowej do opcji Ulubione
  • Usuwanie stacji radiowej z opcji Ulubione
 • Gry
  • Skróty klawiaturowe: Gry
  • Zmiana profilu aplikacji Gry
  • Zapraszanie znajomego do aplikacji Gry
  • Dodawanie gry
  • Dodawanie gry do ulubionych
  • Polecanie gry
  • Zapraszanie znajomego z aplikacji Gry do BBM
  • Rozpoczynanie czatu BBM ze znajomym z aplikacji Gry
  • Rozwiązywanie problemów: aplikacja Gry

APLIKACJE

 • Organizowanie aplikacji
  • Minimalizowanie lub zamykanie aplikacji
  • Przesuwanie lub otwieranie aplikacji na ekranie głównym
  • Dodawanie folderów do ekranu głównego
  • Przenoszenie ikony aplikacji z foldera
  • Zmiana nazwy folderu
  • Usuwanie aplikacji
 • BlackBerry Assistant â informacje

  • Możliwości, które oferuje aplikacja BlackBerry Assistant
  • Zmiana języka aplikacji BlackBerry Assistant
  • Dowiedz się, co możesz powiedzieć lub napisać w aplikacji BlackBerry Assistant
  • Wyłączanie trybu kompleksowej pomocy
  • Zmiana ustawień wyszukiwania
  • Zmiana ustawień interakcji głosowej
 • Kalendarz

  • Aplikacja Kalendarz â informacje
  • Skróty klawiaturowe: aplikacja Kalendarz
  • Subskrybowanie kalendarza publicznego na urządzeniu
  • Wyświetlanie zdarzeń
  • Wyszukiwanie wiadomości e-mail i plików skojarzonych ze zdarzeniem
  • Tworzenie zdarzenia w aplikacji Kalendarz
  • Dodawanie zadania w aplikacji Kalendarz
  • Ukrywanie kalendarza
  • Zmiana lub usuwanie zdarzenia
  • Tworzenie kolejnego spotkania
  • Dołączanie do połączenia konferencyjnego z poziomu przypomnienia o spotkaniu
  • Zapisywanie szczegółów połączenia konferencyjnego w aplikacji Kalendarz
  • Dodawanie szczegółów dotyczących WebEx do zdarzenia
  • Wysyłanie wiadomości "Spóźnię się"
  • Udostępnianie pliku uczestnikom spotkania
  • Dostosowanie ustawień aplikacji Kalendarz
   • Zmiana domyślnego kalendarza
   • Włączanie opcji Tryb spotkania
   • Zmiana adresu e-mail, który ma być używany z kalendarzem
   • Zmiana domyślnych ustawień kalendarza
   • Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza
  • Rozwiązywanie problemów z aplikacją Kalendarz
 • Kontakty
  • Aplikacja Kontakty â informacje
  • Skróty klawiaturowe: Kontakty
  • Dodawanie kontaktów do aplikacji Kontakty
   • Dodawanie kontaktu do aplikacji Kontakty
   • Kopiowanie kontaktów z karty SIM i na nią
   • Dodawanie kontaktu z ekranu Połączenia
   • Import informacji z karty kontaktu do listy kontaktów
  • Widoki kontaktu
  • Zmiana kontaktów w aplikacji Kontakty
  • Tworzenie grupy kontaktów w aplikacji Kontakty
  • Dodawanie kontaktu do ulubionych
  • Kontaktowanie się
  • Dodawanie niestandardowego dzwonka do kontaktu
  • Wyszukiwanie kontaktu
  • Filtrowanie kontaktów
  • Sortowanie kontaktów w aplikacji Kontakty
  • Udostępnianie kontaktu
  • Rozwiązywanie problemów z kontaktami
 • Zegar
  • Skróty klawiaturowe: Zegar
  • Ustawianie budzika
  • Stoper
  • Licznik czasu
  • Zegar światowy
  • Włączanie trybu nocnego
  • Zmiana tarczy zegara
 • BlackBerry World
  • Wyszukiwanie aplikacji i gier
  • Pobieranie oraz zakup aplikacji i gier
   • Realizowanie kodu promocyjnego
  • Zmiana opcji płatności
  • â Informacje
 • Aplikacje Android
  • Pobieranie i instalowanie aplikacji Android ze sklepu Sklep Amazon Appstore
  • Pobieranie oraz instalowanie aplikacji Android z innych źródeł
  • Zmiana ustawień instalacji aplikacji Android
  • Nawigowanie w aplikacji przeznaczonej dla systemu Android
 • Mapy i GPS
  • Ikony BlackBerry Maps
  • Wyszukiwanie miejsca lub adresu na mapie
  • Wyświetlanie miejsca na mapie
  • Uzyskiwanie wskazówek dojazdu
   • Przełączanie się na widok mapy lub widok szczegółów w celu wyświetlania szczegółowych informacji o trasie
   • Pokazywanie lub ukrywanie ruchu drogowego
   • Wyciszenie instrukcji głosowych
   • Zmiana właściwości trasy
   • Ponowne przeliczanie trasy
  • Moje miejsca
   • Ekran Dodawanie miejsca do ulubionych
   • Dodawania adresu służbowego lub domowego
   • Przeglądanie ostatnio wyszukiwanych miejsc
   • Usuwanie ostatnio wyszukiwanych miejsc
   • Wyświetlanie adresu kontaktu na mapie
  • Zmiana ustawień aplikacji Mapy
   • Wybór jednostki: kilometry lub mile
   • Zmiana ustawień domyślnych trasy
   • Przełączanie pomiędzy dźwiękami i podpowiedziami głosowymi
   • Włączanie trybu nocnego
   • Zmiana języka mapy na lokalny
  • Informacje o usługach lokalizacyjnych
  • Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych
  • Zmiana uprawnień aplikacji dotyczących lokalizacji
  • Włączanie i wyłączanie reklam opartych na lokalizacji
  • Włączanie i wyłączanie danych o ruchu
  • Kompas â informacje
  • Uzyskiwanie odczytu kompasu
  • Skierowanie kompasu na prawdziwą północ lub północ magnetyczną
  • Rozwiązywanie problemów: kompas
   • Widzę wskaźnik zakłóceń, gdy korzystam z kompasu.
 • Przeglądarka

  • Przeglądanie Internetu
   • Skróty klawiaturowe: Przeglądarka
   • Przechodzenie do strony WWW
   • Korzystanie z kart aplikacji Przeglądarka
   • Udostępnianie łącza lub obrazu
   • Wyszukiwanie tekstu na stronie WWW
   • Wyświetlanie stron internetowych w formacie ułatwiającym czytanie
   • Otwieranie pobranych plików
   • Dodawanie strony WWW do ekranu głównego
   • Zapisywanie strony internetowej
   • Zmiana ustawień aplikacji Przeglądarka
  • Zakładki i historia przeglądania
   • Dodawanie ulubionej strony do zakładek
   • Wyświetlanie zakładek w programie Przeglądarka
   • Organizowanie zakładek
   • Wyświetlanie historii przeglądania
  • Przeglądanie prywatne
   • Informacje o certyfikatach witryn
   • Ikony certyfikatów witryn internetowych
   • Zmiana ustawień zabezpieczeń aplikacji Przeglądarka
   • Zmiana uprawnień do określonych witryn internetowych
  • Rozwiązywanie problemów: aplikacja Przeglądarka
 • Funkcje aplikacji Tagi inteligentne
  • Skanowanie QR Code, kodu paskowego lub tagu NFC
  • Usuwanie tagu inteligentnego z urządzenia
  • Tworzenie własnych tagów inteligentnych
  • Oznaczanie tagów inteligentnych jako ulubionych
  • Udostępnianie tagów inteligentnych
  • Zmiana tytułu tagu inteligentnego
  • Usuwanie danych tagu inteligentnego z tagu NFC
 • Menedżer plików
  • Wyświetlanie plików
  • Zarządzanie plikami
  • Przesyłanie plików
  • Praca z plikami zip
 • Kalkulator
  • Przełączanie się między kalkulatorem naukowym a standardowym
  • Konwertowanie jednostek miary
  • Obliczanie napiwku
  • Wyświetlanie poprzednich obliczeń

PRODUKTYWNOŚĆ Funkcje zwiększające twoją produktywność :

 • Przełączanie pomiędzy przestrzenią osobistą i służbową
 • BlackBerry Balance i przestrzeń robocza â informacje
  • Blokowanie przestrzeni roboczej
  • Zmiana hasła do przestrzeni roboczej
  • Usuwanie przestrzeni roboczej
  • Czy w urządzeniu używana jest technologia BlackBerry Balance?
  • Sposób ustawiania technologii BlackBerry Balance
  • Jaka zawartość znajduje się w przestrzeni służbowej, a jaka w przestrzeni osobistej?
  • Czy można używać aplikacji osobistych w sieci firmowej?
  • Gdzie można znaleźć zrobione zdjęcia?
  • Co się stanie z danymi urządzenia po odejściu z mojej organizacji?
  • Rozwiązywanie problemów: przestrzeń służbowa i technologia BlackBerry Balance
 • BlackBerry Blend


  • BlackBerry Blend â informacje
   • Włączanie dostępu do programu BlackBerry Blend przez sieć komórkową
   • Dodawanie programu BlackBerry Blend do Szybkich ustawień
  • Rozłączanie urządzenia z aplikacją BlackBerry Blend
  • Usuwanie sparowanych komputerów lub tabletów
 • Remember
  • Gromadzenie i organizowanie zadań, notatek i innych elementów przy użyciu aplikacji Remember
  • Dodawanie folderu, listy zadań lub wpisu do aplikacji Remember
   • Tworzenie folderu lub listy zadań w aplikacji Remember
   • Dodawanie wpisu w aplikacji Remember
   • Ukrywanie synchronizowanych folderów w aplikacji Remember
   • Nagrywanie notatki głosowej w aplikacji Remember
   • Wysyłanie elementu do aplikacji Remember
  • Zmiana folderu, listy zadań lub wpisu w aplikacji Remember
  • Usuwanie folderu, listy zadań lub wpisu w aplikacji Remember
  • Wyświetlanie i wyszukiwanie wpisów w aplikacji Remember
   • Wyszukiwanie wpisów w aplikacji Remember
   • Wyświetlanie wpisów Remember o tym samym tagu
   • Sortowanie wpisów aplikacji w programie Remember
   • Zmiana widoku domyślnego w aplikacji Remember
  • Rozwiązywanie problemów: aplikacja Remember
 • Documents To Go

 • Print To Go
 • BlackBerry World w pracy
 • Enterprise IM
 • Enterprise IM do systemu Cisco
 • BlackBerry Bridge
 • BlackBerry Travel
 • BlackBerry Work Drives
 • Salesforce
 • Adobe Reader
 • Connect to Microsoft OneDrive
 • Connect to Dropbox
 • Box do systemu BlackBerry 10

ZABEZPIECZNIA

 • Hasła i blokowanie
  • Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
  • Zmiana lub usunięcie hasła urządzenia
  • Jak zresetować zapomniane hasło do urządzenia?
  • Wyświetlanie tekstu, gdy urządzenie jest zablokowane
  • Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN
 • BlackBerry Protect
  • Znajdowanie i ochrona utraconego urządzenia
  • Konfigurowanie programu BlackBerry Protect w urządzeniu
  • Więcej informacji na temat aplikacji BlackBerry Protect
  • Rozwiązywanie problemów: aplikacja BlackBerry Protect
 • Ustawienia zabezpieczeń
  • Ustawienie uprawnień zabezpieczeń aplikacji
  • Zmiana lub wyświetlenie uprawnień aplikacji
  • Usuwanie danych z urządzenia
  • Korzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej
  • Importowanie certyfikatu z komputera
  • Karty inteligentne â informacje

 

 

Zdjęcie główne via: TheVerge

BBNews
Czytaj także
Polecane galerie