Przychody ATM wzrosły o 30 procent

Przychody ATM wzrosły o 30 procent

Zysk netto wyniósł po trzech kwartałach prawie 3451 tys. zł wobec 326 tys. w roku poprzednim

ATM S.A. w swoim kwartalnym sprawozdaniu jednostkowym po III kwartale 2008 r. pokazała bardzo dobre wyniki sprzedaży, zwiększając przychody o 30% w porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku. Od początku roku wzrost ten wyniósł 25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dzięki temu zysk netto wyniósł po trzech kwartałach prawie 3451 tys. zł wobec 326 tys. w roku poprzednim.


Nieco gorzej prezentują się wyniki skonsolidowane, w których spółka pokazała co prawda wzrost przychodów ze sprzedaży o 15%, ale zysk netto w kwocie 274 tys. zł był niższy niż w roku poprzednim (486 tys. zł). Jedynie zysk netto akcjonariuszy ATM poprawił się w stosunku do roku ubiegłego o 73%. Spółka poinformowała z raporcie kwartalnym, że słabsze wyniki skonsolidowane wynikają ze straty operacyjnej uzyskanej przez spółki grupy mPay -- spółki te obniżyły zysk skonsolidowany ATM po trzech kwartałach o 4888 tys. zł. Spółka jednak uważa, że wynik taki jest akceptowalny dla spółki realizującej zadanie wprowadzenia na rynek nowego rozwiązania płatności mobilnych (za pomocą telefonu komórkowego).

Spółka przypomina w swoim raporcie kwartalnym, że tradycyjnie większość przychodów rocznych i prawie całkowity zysk roczny spółka osiąga w ostatnim kwartale roku (w roku poprzednim było to 49,8% przychodów rocznych) i utrzymuje, że prawidłowość taka zapewne będzie zachowana także w roku bieżącym.

ATM S.A. zwraca szczególną uwagę na poszerzanie swojej oferty dla sektora finansowego, w którym pozyskała następnych ważnych klientów, dla których świadczy usługi outsourcingu telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług kolokacyjnych i ochrony danych. ATM S.A. widzi także duży potencjał w zwiększającej się sprzedaży oprogramowania własnego, do których zalicza przede wszystkim pakiet oprogramowania Atmosfera oraz ATM InternetTV. Do znaczących sukcesów spółki należy zaliczyć ponad dwuipółkrotny wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań Cisco Systems rok do roku, co sprawia, że ATM jest postrzegana jako coraz poważniejszy partner tego koncernu na terenie Polski.

Spółka podkreśla także rosnącą rolę przychodów z umów telekomunikacyjnych i serwisowych o charakterze stałym, z których jest w stanie pokryć już ok. 70% swoich kosztów i które mają kolosalne znaczenie w okresie ewentualnego spowolnienia gospodarki, ponieważ nawet w przypadku czasowego wstrzymania inwestycji w IT, tego typu umowy są nadal realizowane.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie