Przyszłość BBNEWS

Drodzy czytelnicy BBNEWS.PL.

Od 7 lat BBNews działa na rynku polskim jako portal skupiający pasjonatów technologii BlackBerry. Naszą motywacją była fascynacja innowacyjną technologią i chęć dzielenia się tą pasją z ludźmi myślącymi podobnie. Niestety dziś rzeczywistość zmusza nas do podjęcia pewnych zdecydowanych kroków, które wpłyną na funkcjonowanie BBNews.

Portal musi "żyć", żeby pozostać atrakcyjnym źródłem informacji, jednak okazuje się, że jesteśmy jedynymi zainteresowanymi w jego wspieraniu i rozwoju. Z przykrością musimy przyznać też iż sam producent nie dostrzega takiej potrzeby.

Wieloletni wysiłek, który ponieśliśmy przy budowaniu marki BlackBerry i jej przybliżaniu polskiemu konsumentowi widać był doceniany jedynie przez naszych czytelników, za co bardzo gorąco chcemy podziękować zwłaszcza, że to ponad 200 000 osób miesięcznie. Sytuacja jest dla nas bardzo przykra, ale niestety musimy ograniczyć informacje na BBN ze względu na konieczne redukcje w zespole redakcyjnym oraz brak jakiegokolwiek wsparcia.

Nowe informacje będą się pojawiać, jednak na tyle, na ile pozwoli nam wolny czas który wolontarystycznie poświęcamy na rzecz BlackBerry razem ze wspaniałą ekipą redaktorów, którzy pozostali wierni marce do końca.

Staraliśmy się walczyć o utrzymanie serwisu w dotychczasowej formie niestety wołanie lojalnego partnera, jakim zawsze byliśmy, pozostało bez jakiegokolwiek odzewu.

 

Dear BBnews.pl followers,

For 7 years now BlackBerry News is running on Polish market as the biggest portal bringing news to all BlackBerry enthusiasts. Our goal was infatuation with the innovative and secure technology alongside with the desire of sharing it with others. Unfortunately nowadays the reality has forced us to take firm actions that will for sure influence BlackBerry News.

Portal has to âlive' in order to be an attractive source of information but it seems like we are the only ones interested in supporting and developing it. Sadly even the company that name is in all of our headlines doesn't seem to care too much about us. After all these years of hard work bringing the BlackBerry brand a bit closer to Polish audience the only one who values our time is our readers and we would like to thank You all so much for all the support that you gave us over the years, especially that we have approximately 200 000 visits every month. Right now we are in a very difficult position where we have to reduce our staff due to lack of support.

News feeds will be added whenever our wonderful journalist team and volunteers, who always believed in BlackBerry, will have time to work on them. We have tried to keep BBnews in the best shape as a loyal partner that we have always been, but we ended up with no response.

 

BBNews.pl
Serwis BBNews.pl jest częścią grupy PROGET.

BBNews
Czytaj także
Polecane galerie