Sześć razy w roku nowe mapy od AM

Sześć razy w roku nowe mapy od AM

"... Wraz z pierwszą tegoroczną aktualizacją, AutoMapa wprowadza nowy system uaktualnień map. Począwszy od 2010 roku, dane mapowe wykorzystywane w programie AutoMapa aktualizowane będą aż do sześciu razy w ciągu roku! Co szczególnie ważne, aktualizacje zawsze zawierają mapy w najnowszych dostępnych specyfikacjach, przygotowanych przez liderów polskiego i światowego rynku map: Geosystems Polska oraz NAVTEQ ...""... Jak podkreśla Janusz M.Kamiński, Szef PR i Marketingu AutoMapy, siła skutecznej nawigacji leży w dokładnych mapach i doskonałych algorytmach nawigacyjnych. ,,- Od wielu już lat, jako jedyni na rynku udostępnialiśmy naszym użytkownikom cztery aktualizacje map i programu w ciągu roku. I mimo, iż AutoMapa jest najczęściej aktualizowanym programem nawigacyjnym w Polsce, zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę. Chcemy, aby Polacy mieli zawsze dostęp do najlepszych i najdokładniejszych map zarówno Polski, jak i całej Europy."

Dokładność map ma szczególne znaczenie przy wykorzystaniu systemu AutoMapa Traffic, dzięki któremu możliwe jest wyznaczanie tras z uwzględnieniem informacji o natężeniu ruchu drogowego i korków. Niezależnie od zwiększenia częstotliwości publikacji nowych map, jeszcze częściej wprowadzane będą dane statystyczne wykorzystywane przez system AutoMapa Traffic.

Co ważne, aktualizacje AutoMapy uwzględniają remontowane i budowane odcinki dróg, dzięki czemu kierowcy mogą pewnie kierować się komunikatami nawigacyjnymi Krzysztofa Hołowczyca.

Cykl generowania map nawigacyjnych oraz proces ich testowania przed produkcją jest niezwykle pracochłonny i wymaga bardzo dużych mocy obliczeniowych. Wzrost liczby aktualizacji możliwy jest dzięki inwestycjom, jakie producenci AutoMapy poczynili m.in w nowoczesne jednostki serwerowe nieustannie generujące nowe dane mapowe. Dodatkowo, wdrożenie zaawansowanych procedur automatycznych testów przełożyło się na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do weryfikacji opracowanych map.

Bez zmian pozostają przy tym warunki korzystania z aktualizacji. Wszyscy legalni użytkownicy AutoMapy, posiadający ważną subskrypcję, mogą korzystać z aktualizacji całkowicie bezpłatnie.

---
O AutoMapie:

AutoMapa jest pierwszym polskim systemem nawigacji satelitarnej, który zawiera trójwymiarowe wizualizacje budynków w blisko 1000 miastach i miejscowościach Polski i Europy, co lokuje go w ścisłej światowej czołówce samochodowych systemów nawigacyjnych. Umożliwia z niespotykaną dotąd precyzją nawigację zarówno po polskich jak i europejskich drogach. Jako jedyna spośród dostępnych na rynku rozwiązań pozwala wyznaczać trasę z uwzględnieniem zatorów drogowych dostępnych w trybie on-line i zawiera dokładne punkty adresowe budynków w Polsce. Ponad 100 tysięcy miejscowości i ponad pół miliona dokładnie opisanych Punktów Użyteczności Publicznej (POI) oraz unikatowe, trójwymiarowe wizualizacje budynków ułatwiające kierowcy orientację w terenie sprawiają, że AutoMapa niezmiennie od niemal siedmiu lat pozostaje najbardziej zaawansowanym systemem nawigacji samochodowej dostępnym na polskim rynku. Szczegółowe informacje na temat systemu nawigacji AutoMapa znajdują się pod adresem www.AutoMapa.pl ..."

PDAclub.pl
Czytaj także
Polecane galerie