Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Fundacja Dzieci Niczyje będzie obsługiwać pierwszy Telefon Zaufania o numerze 116 111

Fundacja Dzieci Niczyje będzie obsługiwać pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży o numerze 116 111.


Grupa numerów 116

Ogólnoeuropejskie numery bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej to:

* 116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci,
* 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
* 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pierwsza linia z tej grupy uruchomiona w Polsce, przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Urząd Komunikacji elektronicznej przydzielił spółce Polkomtel S.A. numer 116 111 po podpisaniu przez nią porozumienia z Fundacją Dzieci Niczyje. Następnie Prezes UKE poprowadził rozmowy międzyoperatorskie, których efektem jest wspólne uzgodnienie zasad rozliczeń za połączenia na ten numer, umożliwiających jego bezpłatność.

Polska jest piątym krajem w Unii Europejskiej, w którym pod numerem 116 111 działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia uruchomiona została do tej pory w Czechach, Rumunii, na Słowacji, i na Węgrzech. Numer 116 111 został dotąd przydzielony w 14 krajach członkowskich.


Telefon zaufania 116 111 będzie służyć młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.

Linia 116 111 jest obsługiwana przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzić będą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej dzięki wypracowanym procedurom współpracy w tym zakresie między Komendą Główną Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.

W pierwszym okresie działania telefonu zaufania 116 111 dzieci i młodzież będą mogli korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 20:00.


Szybkie i sprawne uruchomienie numeru było możliwe dzięki współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Polkomtel S.A. W celu udostępnienia numeru Polkomtel stworzył platformę technologiczną, dzięki której numer 116 111 jest dostępny dla wszystkich potrzebujących niezależnie od tego, z jakiej sieci telefonicznej korzystają. Polkomtel poza techniczną obsługą numeru zapewnił Fundacji profesjonalne call center do obsługi numeru i wspierał prace nad uruchomieniem numeru.


Numer 116 111 zostaje uruchomiony od 6 listopada 2008 r. Kampania promocyjna Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży rozpocznie się w grudniu 2008 roku i będzie prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z ministerstwami: edukacji, polityki społecznej i spraw wewnętrznych oraz z mediami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej www.116111.pl. W przyszłości potrzebujący będą mogli tu również zadawać konsultantom pytania online, porozmawiać z rówieśnikami na forum oraz znaleźć odpowiedzi na kwestie najczęściej nurtujące młodych ludzi.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie