Uwaga na radiotelefony SENAO

Uwaga na radiotelefony SENAO

Ostrzeżenie przed wprowadzaniem do obrotu, zakupem i używaniem w Polsce radiotelefonów SENAO.

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje sprzedawców, użytkowników i potencjalnych nabywców, iż używanie sprowadzanych do Polski, najczęściej z krajów azjatyckich, radiotelefonów SENAO (modele 258, 259, 358, 359 1258, 1259 i inne) na terytorium Polski jest nielegalne.


Używanie radiotelefonów SENAO jest zabronione z uwagi na wykorzystywane przez nie pasmo częstotliwości 262-390 MHz, przeznaczone dla Ministerstwa Obrony Narodowej i innych służb specjalnych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, Dziennik Ustaw Nr 134, poz.1127 z późn. zm.).

Wyroby te nie posiadają deklaracji zgodności i oznakowania CE i w związku z tym ich sprzedaż jest zabroniona. Ponadto badania ww. radiotelefonów, przeprowadzone w akredytowanym laboratorium badawczym UKE wykazały nie spełnianie przez nie wymagań zasadniczych określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 55022:2006(U), w zakresie natężenia pola zaburzeń radioelektrycznych.

Używanie wymienionych radiotelefonów zakłóca pracę innych legalnych urządzeń radiowych pracujących w tym paśmie, w tym także urządzeń służb niosących pomoc w sytuacjach zagrożeń.

Zakwalifikowane zostały one do grupy urządzeń, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego w UKE. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe fakty, w obecnym stanie prawnym pozwolenie takie nie może być wydane.


Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 208 Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z roku 2004, Nr 171, poz.1800 z późn. zm.) ,,kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Dodatkowo sąd może orzec przepadek urządzeń służących do popełnienia czynu zabronionego.

Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 204 poz.2087 z późn. zm.), ,,kto wprowadza do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami, podlega grzywnie".
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie