Money.pl Technologie dla biznesu Hi-Tech Grupy dyskusyjne pl.comp.nowe-programy backup podkatalogów do osobnych archiwów z uwzglę

backup podkatalogów do osobnych archiwów z uwzglę

backup podkatalogów do osobnych archiwów z uwzglę

pk <p...@gmail.com> / 2011-11-10 13:09:10
Szukam archiwizera, który ze wskazanego katalogu spakuje wszystkie
podkatalogi, ale każdy podkatalog do osobnego archiwum (już kolejne
podkatalogi byłyby w tych archiwach - czyli tylko pierwszy poziom
podkatalogów jest uwzględniany). Dodatkowo chciałbym, aby były
uwzględniany (opcjonalnie) atrybut plików 'a'.
Obecnie do backupu plików używam Cobiana i ogólnie mnie
satysfakcjonuje oprócz tej jednej opcji.
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10
BASE_Q-4-17 156.75 -0,16
BASE_M-12-17 153.50 +0,82
BASE_Y-18 164.52 -0,02