MEGA Krzyżówki

MEGA Krzyżówki

p...@gmail.com / 2014-10-13 13:22:13
MEGA Krzyżówki to idealna aplikacja dla wszystkich fanów takiej rozrywki. Krzyżówki generowane są losowo z wewnętrznej bazy haseł, dzięki czemu każda nowa krzyżówka jest unikatowa. Stan gry jest na bieżąco zapamiętywany, można w każdej chwili przerwać grę i powrócić do niej w dogodnym momencie.

Interfejs użytkownika pozwala na łatwe, dotykowe nawigowanie po obszarze krzyżówki. Wyboru pola/hasła dokonujemy dotykowo, obsługiwane są także gesty zbliżania i oddalania widoku (pinch-to-zoom). Litery wprowadzane są za pomocą wbudowanej klawiatury.

Dostępne funkcje:
- generowanie losowych krzyżówek,
- zapis i odczyt stanu rozgrywki,
- nawigacja po obszarze krzyżówki przez dotyk,
- wybór pola/hasła przez dotyk,
- obsługa gestów pinch-to-zoom,
- wbudowana klawiatura,
- możliwość wpisywania pojedynczych liter w pola krzyżówki,
- funkcja sprawdzania poprawności wybranego hasła,
- funkcja sprawdzania poprawności całej krzyżówki,
- funkcja podpowiadania pojedynczej wybranej litery,
- funkcja podpowiadania pojedynczego wybranego hasła.

Obsługa klawiatury:
- przycisk "^^" oznacza SHIFT i pozwala na wprowadzanie polskich znaków,
- przycisk "<<" kasuje zawartość wybranego pola,
- przycisk "||" otwiera menu (dla urządzeń bez zewnętrznego przycisku menu).


Aplikacja jest stale rozwijana. Słownik haseł będzie stopniowo powiększany w ramach kolejnych aktualizacji.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pw.megacrosswords
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-18 164.52 -0,02
BASE_Y-20 174.50 -0,85
BASE_M-08-17 174.25 -0,22
BASE_M-12-17 153.50 +0,82