Money.pl Technologie dla biznesu Hi-Tech Grupy dyskusyjne pl.comp.nowe-programy Oprogramowanie do Zarządzania Szkoleniami w Firmie

Oprogramowanie do Zarządzania Szkoleniami w Firmie

Oprogramowanie do Zarządzania Szkoleniami w Firmie

Shuwar <i...@softwareprojekt.com.pl> / 2011-10-20 13:35:40
Zarządzanie Szkoleniami PL+

- Program do kompleksowej pracy ze szkoleniami w firmie.
- Prowadzenie katalogu szkoleń i firm szkoleniowych.
- Podział budżetu szkoleniowego i planowanie przyszłych szkoleń.
- Delegowanie pracowników na podstawie zapotrzebowań szkoleniowych.


Zobacz więcej na
http://www.SoftwareProjekt.com.pl/oprogramowanie/szkolenia
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-07-17 169.88 -0,22
BASE_M-12-17 153.50 +0,82
BASE_Y-18 164.52 -0,02
BASE_W-24-17 158.50 +0,32