Money.pl Technologie dla biznesu Hi-Tech Grupy dyskusyjne pl.misc.kolej "Flota Wielkopolski" jednak nie przez węglówkę :(

"Flota Wielkopolski" jednak nie przez węglówkę :(

"Flota Wielkopolski" jednak nie przez węglówkę :(

"Pedro" <p...@NOSPAM.gazeta.pl> / 2011-07-26 10:36:27
Nie zauważyłem, żeby ktoś to już umieścił:

"Niestety z powodu długotrwałego zamknięcia szlaku pod Kościerzyną
(spowodowanego niedawnym wykolejeniem pociągu towarowego), nie ma możliwości
przejazdu odcinkiem Maksymilianowo – Wierzchucin – Kościerzyna – Gdynia Gł., w
związku z czym pociąg został wytrasowany przez Laskowice Pomorskie i Tczew –
jest to jedyna (z trzech przez nas przedstawionych) zaakceptowana przez
przewoźnika i zarządcę infrastruktury alternatywna trasa."

Powrót do Poznania w środku nocy o 2:19 ;)

http://www.flotawielkopolski.pl/rozklad-jazdy

Pedro


--
 

Re: "Flota Wielkopolski" jednak nie przez węglówk

"12.12.2008" <b...@interia.pl> / 2011-07-28 15:55:01
On 26 Lip, 10:36, "Pedro" wrote:
> Nie zauważyłem, żeby ktoś to już umieścił:
>
> "Niestety z powodu długotrwałego zamknięcia szlaku pod Kościerzyną
> (spowodowanego niedawnym wykolejeniem pociągu towarowego), nie ma możliwości
> przejazdu odcinkiem Maksymilianowo – Wierzchucin – Kościerzyna – Gdynia Gł., w
> związku z czym pociąg został wytrasowany przez Laskowice Pomorskie i Tczew –
> jest to jedyna (z trzech przez nas przedstawionych) zaakceptowana przez
> przewoźnika i zarządcę infrastruktury alternatywna trasa."
>
> Powrót do Poznania w środku nocy o 2:19 ;)
>
> http://www.flotawielkopolski.pl/rozklad-jazdy
>
> Pedro
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

aj szkoda, parowozik pod drucikiem to lipa
 

Re:

"Boczniak" <p...@NOSPAM.gazeta.pl> / 2011-07-31 18:53:57
12.12.2008 napisał(a):

> On 26 Lip, 10:36, "Pedro" wrote:
> > Nie zauwa=BFy=B3em, =BFeby kto=B6 to ju=BF umie=B6ci=B3:
> >
> > "Niestety z powodu d=B3ugotrwa=B3ego zamkni=EAcia szlaku pod Ko=B6cierzyn=
> =B1
> > (spowodowanego niedawnym wykolejeniem poci=B1gu towarowego), nie ma mo=BF=
> liwo=B6ci
> > przejazdu odcinkiem Maksymilianowo – Wierzchucin – Ko=B6cierz=
> yna – Gdynia G=B3., w
> > zwi=B1zku z czym poci=B1g zosta=B3 wytrasowany przez Laskowice Pomorskie =
> i Tczew –
>
Ciekawe czy był nawęglany gdzieś po drodze bo w Tczewie miał jeszcze sporo
węgla w tendrze. Niemożliwe raczej żeby dystans Poznań Gdynia przejechał na 9
tonach węgla (pojemność tendra). Nawadniany był w Bydgoszczy. A tak w ogóle
jakie przyjmuje się zużycie węgla i wody w parowozach na jednostkę drogi ?

--
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-08-17 174.25 -0,22
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_W-24-17 158.50 +0,32