Dziadostwo na stronie Orange

Dziadostwo na stronie Orange

Maruda <m...@null.com> / 2013-02-13 20:22:25
Dziś przeflancowałem prepaida z NOG na OFnK. Poszło. Doładowałem, poszło.
Chcę sprawdzić limit transferu danych - nie widać. (Na innym moim
numerze OFnK - widać). Kilka godzin później w ogóle nie można zalogować
się do osrange.pl (jest komunikat "spróbuj później")
Czy u innych operatorów też obowiązuje taka norma? Miewam do czynienia z
Play i jakoś się nie natknąłem...

--

Dziękuję. Pozdrawiam. Ten Maruda.
 
Czytaj także na forum

Re: Dziadostwo na stronie Orange

ALEX Alpha MR <k...@spamers.us> / 2013-02-13 20:46:53
Dnia Wed, 13 Feb 2013 20:22:25 +-0100, Maruda napisa+AUI-(a):

> Dzi+AVs- przeflancowa+AUI-em prepaida z NOG na OFnK. Posz+AUI-o. Do+AUI-adowa+AUI-em, posz+AUI-o.
> Chc+ARk- sprawdzi+AQc- limit transferu danych - nie wida+AQc-. (Na innym moim
> numerze OFnK - wida+AQc-). Kilka godzin p+APMBeg-niej w og+APM-le nie mo+AXw-na zalogowa+AQc-
> si+ARk- do osrange.pl (jest komunikat "spr+APM-buj p+APMBeg-niej")
> Czy u innych operator+APM-w te+AXw- obowi+AQU-zuje taka norma?

Powiedzmy +AXw-e cz+ARk-sto im si+ARk- zdarza. Ale jak b+ARk-dziesz mia+AUI- farta to uda Ci
si+ARk- sprawdzi+AQc-.

> Miewam do czynienia z
> Play i jako+AVs- si+ARk- nie natkn+AQUBQg-em...

Nie por+APM-wnuj niepor+APM-wnywalnego.

--
ALEX Alpha MR, Pod Cusim+AQU- Cesarska Marynarka Japo+AUQ-ska nie tylko zatopi+AUI-a
flot+ARk- rosyjsk+AQU-, zatopi+AUI-a co+AVs- o wiele wi+ARk-cej: mit o wy+AXw-szo+AVs-ci bia+AUI-ej rasy
:-D
 

Re: Dziadostwo na stronie Orange

sosen <s...@gmail.com> / 2013-02-13 23:42:47
W dniu środa, 13 lutego 2013 20:22:25 UTC+1 użytkownik Maruda napisał:
> Dziś przeflancowałem prepaida z NOG na OFnK. Poszło. Doładowałem, poszło.
>
> Chcę sprawdzić limit transferu danych - nie widać. (Na innym moim
>
> numerze OFnK - widać). Kilka godzin później w ogóle nie można zalogować
>
> się do osrange.pl (jest komunikat "spróbuj później")
>
> Czy u innych operatorów też obowiązuje taka norma? Miewam do czynienia z
>
> Play i jakoś się nie natknąłem...
>
>
>
> --
>
>
>
> Dziękuję. Pozdrawiam. Ten Maruda.

Dziś prace modernizacyjne. Większość rzeczy nie działa a doładowania mogą wpływać z małym opóźnieniem. Jutro powinno być wszystko ok.
 
Animka 2012-10-25 20:44
"Mar" 2012-07-05 13:24
" Janusz" 2012-02-14 17:15
Animka 2011-11-15 21:03
Krystek 2011-08-13 16:20
J.F. 2011-07-03 18:05
J.F. 2011-04-18 23:34
animka 2011-04-03 23:39
" " 2011-02-05 17:18
"Maciej Muran" 2010-12-22 20:12
"zlotowinfo" 2010-10-03 23:58
dwr 2010-07-16 22:55
" Janusz" 2010-06-28 15:08
"wspolna-flaszka.... 2010-04-24 15:43
Krystek 2010-04-21 15:05współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-09-17 182.50 -0,14
BASE_M-07-17 169.88 -0,22
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_Y-19 165.25 +0,07