Money.pl Technologie dla biznesu Hi-Tech Grupy dyskusyjne pl.rec.paralotnie Egzamin na Ś.K. 11.10.2015r. w Borowej Oleśnickiej

Egzamin na Ś.K. 11.10.2015r. w Borowej Oleśnickiej

Egzamin na Ś.K. 11.10.2015r. w Borowej Oleśnickiej

Krzysiek <k...@feelandfly.pl> / 2015-09-27 23:37:40
Informujemy, że 11.10.2015 w niedzielę odbędzie się sesja egzaminacyjna LKE na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni w Borowej Oleśnickiej (między Oleśnicą a Wrocławiem).

Egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką,

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków.

UWAGA! Nowe wnioski! :
a) http://tinyurl.com/wniosek-o-wydanie-SK-PGP
b) http://tinyurl.com/Dodatkowo-czesc-C-starego-wn

Do wniosku trzeba dołączyć:
1) Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG lub PPGG
2) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia instruktor wydający Świadectwo Etap II ­ niezbędne do podejścia do egzaminu) - sprawdzić u instruktora, czy wydaje nowy wzór!
3) Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02 ­ 247 Warszawa

UWAGA:
Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy
Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 53 zł (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5)
Opłata za egzamin praktyczny wynosi 43 zł (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)
Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 105 zł (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)
Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 43 zł (imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)
Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 43 zł (imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)

Przypominamy, że niektórym osobom przysługuje prawo do obniżenia wysokości opłat za egzaminy o 50%. Należą do nich :
- młodzież ucząca która nie ukończyła 24 roku życia
- żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową
- osoby niepełnosprawne.
W każdym przypadku gdy kandydat ubiega się o obniżenie wysokości opłaty za egzaminy, konieczne jest dołączenie do wniosku kopi dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (na egzaminie należy okazać oryginał). Z obowiązku tego zwolniona jest młodzież która ma prawo do obniżenia opłaty za egzaminy o 25% z tytułu nie ukończenia 21 roku życia. W tym przypadku wystarczy przedstawienie dokumentu zawierającego datę urodzenia.
W przypadku kiedy przedstawia się kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do zniżki obowiązuje opłata skarbowa za potwierdzenie zgodności z oryginałem w wysokości 5 zł za stronę.
Wpłata na konto:
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy,
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
z dopiskiem "opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie:
1. Ubezpieczenia OC rozszerzonego o uprawianie paralotniarstwa, np.www.finansowachata.pl
2. Kompletu sprzętu paralotniowego (w tym radio 2m, wyczep, kask, itd.) z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni). Istnieje możliwość wypożyczenia kpl. sprzętu od Organizatora (nowe skrzydła Advance Alpha 5)

Koszty dodatkowe - organizacyjne:
1.Dzienna opłata lotniskowa związana z kosztami utrzymania lotniska 10 zł (kursanci FeelandFly -0 zł)
2.Opłata za hol 25 zł (kursanci FeelandFly -0 zł)
3.Wypożyczenie kpl. sprzętu do lotów holowanych 35 zł (kursanci FeelandFly -0 zł)
Organizator nie przewiduje innych opłat.


W przypadku dobrej pogody istnieje możliwość wykonania lotów treningowych w dniu poprzedzającym egzamin (sobota ) i tuż przed egzaminem (niedziela) pod nadzorem instruktora.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszone są o zgłoszenia na adres:
k.zawadzki@feelandfly.pl
z podaniem o jakie uprawnienia się mają zamiar się ubiegać i koniecznie z nr telefonu.
Krzysztof Zawadzki

--
Pozdrawiam Krzysztof Zawadzki
tel 695-055-550
Klub Sportów Ekstremalnych
http://www.feelandfly.pl/
https://www.facebook.com/klubsportowekstremalnych
 

Re: Egzamin na Ś.K. 11.10.2015r. w Borowej Oleśnic

Krzysiek <k...@feelandfly.pl> / 2015-10-09 10:30:44
Witam.
Trzymanie kciuków nie pomogło. Niestety w związku z prognozowanym bardzo silnym i na dodatek porywistym wiatrem musimy zaplanowany na niedzielę 11.10.15 egzamin w Borowej Oleśnickiej odwołać.

Pogoda będzie raczej coraz gorsza więc nie możemy za bardzo zwlekać.
W oparciu o dobra prognozę chcemy w środę 14.10. wyznaczyć kolejne podejście.
Ponieważ mam świadomość, że jest to środek tygodnia i nie wszyscy dysponują wolnym czasem proszę o pilne potwierdzenie zainteresowanych kto może a kto nie może przyjechać w tym terminie bo zostało mało czasu na skoordynowanie wszystkiego.

Pozdrawiam Krzysztof Zawadzki
k.zawadzki@feelandfly.pl
tel 695-055-550
Klub Sportów Ekstremalnych
http://www.feelandfly.pl/
https://www.facebook.com/klubsportowekstrem alnych
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-19 165.25 +0,07
BASE_Y-20 174.50 -0,85
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_W-23-17 165.93 +0,56